phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Identifiera och ta hand om skadad skog

Identifiera och ta hand om skadad skog

Träd som angreps i vårsvärmning gulnar och dör.

Det är nu angeläget att du inventerar din granskog, letar efter skadade träd och ser till att de forslas bort från skogen så snart som möjligt.Södra rekommenderar att du i detta arbete använder riskkartan och metoden sök och plock.

om bilden

Bruna barr är ett tecken på att träden är angripna av granbarkborre.

Under hösten går granbarkborren i vintervila och många insekter stannar i barken på de angripna träden. När du tar bort dessa träd ur skogen följer alltså de flesta granbarkborrarna med. Med hjälp av sök och plock-metoden kan du därmed ända fram till nästa vårs svärmning göra skogsskyddsnytta när du avverkar träd med bark kvar. För att rädda virkesvärdet behöver du dock vara snabbare än så. 

Så här genomför du sök och plock under hösten och vintern:

SÖK EFTER ANGREPP

Du letar efter angripna träd på samma platser där du eventuellt har haft tidigare angrepp. Andra högriskområden är alla äldre granbestånd samt exponerade beståndskanter.

Ibland kan det vara svårt att veta var du i första hand ska leta efter angreppen. Södra har därför tagit fram en riskkarta* över din fastighet. Med kartan över riskområdena kan du styra dina steg i rätt riktning för att hitta angripna träd. Ju varmare/rödare färg på kartan, desto större risk är det att det finns angripen skog. Den röda färgen betyder inte att du nödvändigtvis har skador i din skog, men risken är större i dessa områden och du bör därför kontrollera dem på plats.

Riskkartan hittar du på Södra webb sodra.com under Min Skogsgård när du är inloggad samt i mobilappen Min Skogsgård som hämtas via App Store eller Google Play.

HITTA OCH MARKERA SKADOR

Du hittar angreppen av granbarkborre genom att identifiera 

Träd som tappat barr och där mycket gröna barr ligger på marken är ett tecken på granbarkborreangrepp...
  • Träd med bruna barr
  • Träd som tappat barr och där mycket gröna barr ligger på marken
  • Träd med helt gröna barr men vars bark börjar lossna högt uppe på stammen, ibland på grund av hackspettsangrepp

Om du hittar skadade träd markerar du skadorna på riskkartan på Min Skogsgård, antingen på webben eller i appen. På webben under sodra.com/granbarkborre finns instruktioner på hur du gör detta. Markera också skadade träd med sprejfärg eller snitselband. Kontakta sedan din skogsinspektor för leveransvirkeskontrakt eller om du behöver hjälp med avverkningen.

...liksom träd med helt gröna barr men vars bark börjar lossna högt uppe på stammen, ibland på grund av hackspettsangrepp

* Södras riskkarta bygger på flera olika datakällor och hjälper oss att identifiera områden som har större risk att vara drabbade av granbarkborreangrepp.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.