phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Frågor och svar om skogsekonomi: Bra skogsbilvägar höjer skogsgårdens lönsamhet

Frågor och svar om skogsekonomi: Bra skogsbilvägar höjer skogsgårdens lönsamhet

Matilda Wallemyr medlem, Peter Wallemyr medlem Hångsdala Hasslekärr och Peter Karlsson Skogsinspektor. Granbeståndet är 16 år och röjdes för två år sedan. Sedan dess har granarna vuxit 2-3 meter och beståndet har på nytt blivit tätt. Första gallringen beräknas ske om 3-4 år.

Har du någon fråga som rör skogsekonomi som du vill ha svar på? Då är du välkommen att kontakta din skogsinspektor eller mejla till info@sodra.com. Ange ”Skogsekonomi” i mejlets ämnesrad, så återkommer vi till dig med svar och kanske publicerar vi frågan och svaret i Södrakontakt.

Fråga från medlem: Hur påverkas skogsgårdens lönsamhet om jag nyanlägger eller rustar upp mina skogsbilvägar?

Södras skogsekonomer svarar: Bra skogsbilvägar höjer lönsamheten på skogsgården. Hur lönsamheten påverkas av bra skogsbilvägar kan delas upp i olika delar. En bra grund standard på en skogsbilväg ger ofta lägre underhållskostnader än attlappa och laga på en från början sämre skogsbilväg. Dessutom ger bra skogsbilvägar lägre kostnader vid drivning av virket och därutöver kan högre intäkter erhållas i form av tillgänglighetspremie vid virkesförsäljningar.

FAKTA SÖDRAS EKONOMISKA RÅDGIVNING

Skogsgårdens lönsamhet står i fokus för Södras rådgivning till medlemmarna. Rådgivningen har på senare år förstärkts genom att Södra numera också erbjuder skogsekonomisk rådgivning.

Södras skogsekonomer arbetar för att ge service till Södras medlemmar inom tre huvudområden: Ägarskifte, Fastighetsvärdering och Kassaflödesanalys.

  • I tjänsten Ägarskifte ingår genomförande av alla delar i ett generationsskifte. Det kan även handla om rådgivning och överlåtelsehandlingar för köp/försäljning av fastighet, skatterådgivning, etcetera. I erbjudandet till Södras medlemmar finns möjlighet till ett kostnadsfritt startsamtal inför ett generationsskifte.
  • Fastighetsvärdering omfattar värdering av fastighetens alla delar: skog, jordbruksmark, byggnader, med mera.
  • Kassaflödesanalys är en kalkylmodell avsedd för större investeringar, det löpande skogsbruket och för övertagaren i ett ägarskifte. Underlag är skogsbruksplan och deklarationsuppgifter. Resultatet ger en tioårig planering som tar hänsyn till avverkningsnivåer, räntor, skatteeffekter, etcetera.

Möjlighet finns även till trepartssamtal med skogsägare, inspektor och skogsekonom vid till exempel större avverkningar eller fastighetsaffärer.

Vill du veta mer? Kontakta din skogsinspektor.

VAD VILL DU HA SVAR PÅ?

Har du någon fråga som rör skogsekonomi som skogsekonomi som du vill ha svar på? Då är du välkommen att kontakta din skogsinspektor eller mejla till info@sodra.com. Ange ”Skogsekonomi” i mejlets ämnesrad, så återkommer vi till dig med svar och kanske publicerar vi frågan och svaret i Södrakontakt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.