Södra är först i världen med en fabrik för kommersiell biometanol. Anläggningen som ligger vid massabruket i Mönsterås, har nu varit i gång i fyra månader och i början av mars gick den första provleveransen av biometanol till det familjeägda danska företaget Emmelev A/S.

– Vi har fått en bra respons och nyfikenheten är stor. Användningsområden för vår biometanol är nästintill oändlig. Den kan användas inom biodrivmedel, både inom land- och sjötransporter och är en av de vanligaste förekommande kemikalierna inom kemiindustrin. Det dyker upp nya förfrågningar varje vecka om vilka volymer och möjligheter vi har, till exempel anländer den första leveransen till Kina i mitten av juni, säger Viktor Odenbrink, försäljningschef Södra Cell Bioproducts.

Att Södra har lanserat fossilfri biometanol som en ny produkt på marknaden har lett till att många nya kunder, intresseorganisationer och branscher har hört av sig och är nyfikna, inte bara på biometanolen utan på Södra i stort.

– Det är jättekul att vi som företag globalt skapar en nyfikenhet inom både drivmedels- och petrokemiindustrin, men även att intresset ökar för hela Södras verksamhet. Vi syns i nya forum och visar där upp allt vi gör, säger Viktor.

Efterfrågan på de ”flytande produkterna” tallolja och terpentin är fortsatt god trots coronapandemin. Användningsområden för talloljan är bränslen, rengöringsmedel och kosmetika. Terpentin har använts i hundratals år för att späda ut färg. Idag upptäcks ständigt nya möjligheter med denna urgamla bioprodukt. I många produkter, inte minst inom doft- och smakindustrin, är terpentin den klimatsmarta ersättaren till fossila ämnen.

– Det känns fantastiskt att vi kan erbjuda kunder en möjlighet att få vara en del av den gröna omställningen, säger Viktor avslutningsvis.