phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kära vänner

Kära vänner

Den här ledaren blir lite speciell för mig. Efter 7 år som vd och koncernchef för Södra har jag bestämt mig för att lämna. Det är med blandade känslor eftersom Södra ligger mig varmt om hjärtat på många sätt.

Jag har varit vd och chef i över 30 år i olika företag och branscher med allt vad det innebär när det gäller ansvar och ständig närvaro. Fantastiska år med plus och minus som det är att ha förtroendet att få vara vd och koncernchef. När jag i år fyller 63 år känns det naturligt att lämna över vd-skapet i Södra till någon annan. Inte minst när vi nu har en ny koncernstrategi på plats. Till detta kommer att jag också önskar att få tid över till ett lite ”friare” liv än att alltid ha en fulltecknad planeringskalender.

Södra är idag ett fantastiskt fint företag. Det som gör Södra speciellt är det engagemang som finns hos alla medlemmar och förtroendevalda om hur Södra ska utvecklas framöver. Många börsbolag arbetar hårt för att öka ägarnas engagemang. I Södra finns detta hos våra 52 000 medlemmar. Men utan en välskött industri är Södra ”ingenting värt”. Det är kombinationen stort ägarengagemang och en fin, modern och välinvesterad industri som gör medlemskapet värdefullt. Tänk tanken om Södra inte hade en förädlingsindustri. Till detta kommer alla fantastiskt kunniga medarbetare. Tänk tanken om Södra därtill inte engagerade sig i näringspolitiska frågor för ett privatägt skogsbruk. Där frihet under ansvar är ledstjärnan. Mycket skulle vara annorlunda i Skogsverige utan Södra. Inte till det bättre för det privata skogsbruket vill jag påstå. Samtidigt får vi inte bli självgoda. Även om mycket är bra i Södra så finns det mycket att förbättra och utveckla i smått som stort.

 

Det som gör Södra speciellt är det engagemang som finns hos alla medlemmmar och förtroendevalda om hur Södra ska utvecklas framöver.

/lars idermark, vd och koncernchef

Nu har vi tagit fram en ny koncernstrategi. Jag hoppas och tror att ni som ägare kommer att gilla inriktningen. Södra ska fortsätta växa. Växer man inte så går man bakåt. Konkurrenskraften ska stärkas ytterligare genom fortsatt organisk tillväxt och ökat förädlingsvärde i de områden vi verkar inom. Vi ska bli mer hållbara. Inte för sin egen skull utan för att det både är bra för miljön och klimatet. Det är också rent affärsmässigt bra för Södra. Vi ska öka innovationstakten både när det gäller våra traditionella produkter men också maximalt ta tillvara vad rest- och biprodukter kan generera i värde, som framtagning av nya bioprodukter där biodrivmedel blir extra viktigt framöver. Eftersom vi lever i en värld som är i ständig rörelse och förändring så gäller det att vi är ett företag med flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi har en balansräkning som är stark som skapar förutsättningar för fortsatt utveckling.

Ser vi till bokslutet för 2019 så blev det trots en kraftig försämring, under den senare delen av 2019, ett starkt årsresultat. Ett rörelseresultat om 2 582 MSEK och ett förslag till vinstutdelning om 1 068 MSEK känns bra. Som jag flaggat för blir innevarande år ett så kallat ”mellanår” även om vi känner att priserna på marknadsmassa bottnat och är på väg uppåt. För sågade trävaror är marknaden mer splittrad, priserna har gått ner samtidigt som efterfrågan är god.

Allt har en början och allt har ett slut. Jag kommer att sakna alla samtal jag haft med Södras medlemmar under årens lopp. Vi har ett fantastiskt fint företag i Södra som vi ska vara rädda om i en hård internationell konkurrens.

Jag kommer också att sakna alla förtroendevalda som mer eller mindre på ideell basis bidrar till vad Södra är idag.

”The show must go on”

Lycka till!

Varma hälsningar

Lars Idermark, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.