phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fortsatt inte känt varför tallar får tillväxtstörningar

Fortsatt inte känt varför tallar får tillväxtstörningar

Vad som orsakar tillväxtstörningar på unga tallar i Götaland är fortsatt oklart. – Tester med medel mot skadesvamp och tillförsel av bor har inte gett något resultat.Däremot ser vi glädjande nog en svag, men dock minskning av andelen dubbeltopp i ett fältexperiment, berättar Karl-Anders Högberg, forskare på Skogforsk.

Inventeringen av tallföryngringar i östra Småland som Skogforsk, tillsammans med Södra och Sveaskog, genomförde hösten 2018 och våren 2019 visade på en något högre frekvens av dubbel- eller flertopp på planterade tallar än på naturligt föryngrade och sådda. På genomsnittsplanteringen hade ungefär 10 procent av plantorna dubbeltopp, men variationen är stor. Några mönster kunde inte utläsas med inventeringsdata. Nio föryngringar i västra Småland inventerades också och visade ungefär samma siffror som i öster.

Under 2019 har jakten på svar gått vidare. I en plantering av tall i Bäckebo i östra Småland med rejäla tillväxtstörningar saknade många plantor tydligt toppskott. Där har plantor dels behandlats med en fungicid mot skadesvamp, dels med ett gödselmedel med extra bor. Resultaten visar dock att de behandlade plantorna inte skilde sig från de plantor som inte fått någon behandling.

– Jag är förvånad över att vi inte ser några effekter av behandlingar i det här försöket, säger Karl-Anders Högberg. Försöket kommer dock att följas också under 2020.

På några planteringar har prover för DNA-analys tagits från plantor med och utan störningar för att testa om det finns någon svamp som kan knytas till störningarna. Resultaten av dessa tester är ännu inte klara.

Andelen dubbeltopp har minskat

Överlag är plantorna i Bäckeboförsöket, både de med störningar och de utan, gröna och växtkraftiga.  Överlevnaden är också mycket god.

– Av någon anledning lyckas de inte utnyttja sin växtkraft till en tydlig genomgående stam utan har i många fall fått dubbeltopp. Dock har andelen plantor med dubbeltopp minskat något under 2019 även om en relativt hög andel av plantorna fortfarande har problem med två eller flera jämnstora  uppåtriktade skott.

– Om detta pågår under flera säsonger kan det bli problem med virkeskvaliteten. Men jag tycker att vi ska ha lite tålamod. Jag tror att en del av de drabbade plantorna kommer att ha repat sig om ett par år så att de på sikt blir vettiga tallar. Det ser i alla fall ut att gå åt rätt håll. Sökandet efter orsaken till  problemen fortsätter i vilket fall som helst, säger Karl-Anders Högberg.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.