phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Röjningsbehov identifieras med hjälp av AI

Röjningsbehov identifieras med hjälp av AI

Södra testar nu att få en överblick över röjningsbehovet i medlemsskogarna med hjälp av satellitbilder och artificiell intelligens (AI). – På det här sättet hoppas vi framåt kunna erbjuda skogsägarna bättre beslutsunderlag, säger Erik Eklund, affärsutvecklare Södra Skog.

Om bilden

De inringade områdena i kartan visar att datorn indikerar att beståndet är i behov av röjning. Ju varmare färg desto mer troligt är det att beståndet behöver röjas i närtid.

Satellitbilder analyserade av en dator, så kallad artificiell intelligens (AI), kan alltså underlätta för skogsägaren att hitta bestånd i behov av röjning.

Sedan tidigare har kraftbolag och ledningsägare testat en metod att via satellitbilder identifiera kraftledningsgator som blivit eller inte blivit röjda. Denna teknik inspirerade affärsutvecklare Erik Eklund på Södra som ville undersöka om det på samma sätt går att hitta röjda eller oröjda områden i medlemmarnas skogar.

– Med röjningen skapar vi framtidens skog och därför tittar vi nu på många olika vägar för att hjälpa våra medlemmar att finna och ha koll på ungskogarna. Förhoppningsvis kan detta också vara ett bra stöd för skogsägare som inte brukar vistas i sin skog, säger Erik.

Med hjälp av ett fjärranalysföretag genomfördes ett försök i området kring Åtvidaberg. Alla områden där Södra har föryngringsavverkat skog de senaste 10 åren identifierades och med hjälp av artificiell intelligens (AI) tog man fram områden som datorn tror är i behov av röjning eller inte.

– Att bara i bilder se om det finns behov av röjning eller inte i ett område är svårt. Så för att träna datorn i att känna igen röjningsbehov har vi använt information om områden där vi vet att vi varit och röjt och vilket datum röjningen genomfördes. Vi vet därmed när området inte var röjt och när det var röjt. Därefter kopplades alla våra tidpunkter för röjda eller oröjda bestånd ihop med lämpliga tidpunkter i satellitbilderna. Resultatet blir att datorn klassar alla områden där Södra föryngringsavverkat och ger dem en status: troligt röjningsbehov eller inte troligt röjningsbehov, förklarar Erik.

Användningen av satellitbilder och AI för att identifiera röjningsbehovet i skogen testas nu under hösten och början av vintern i Åtvidaberg verksamhetsområde.

– Faller det väl ut så hoppas vi på en fortsättning inom alla Södras verksamhetsområden.

– Med detta hoppas vi framåt kunna erbjuda en bättre helhetsrådgivning till våra medlemmar, avslutar Erik Eklund.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.