phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Leveransvirkessäsongen är igång – tips vid sortering av virket

Leveransvirkessäsongen är igång – tips vid sortering av virket

Du som är självverksam skogsägare kan påverka utfallet för prima/sekunda genom en rad åtgärder. Södras apteringsspecialist Patrik Lindenbjär ger här tips på vad du bör tänka på.

SKRIV KONTRAKT INNAN DU PÅBÖRJAR DIN AVVERKNING

 • Är volymen under 100 m3fub kan du teckna kontraktet själv på webben.

GRANBARKBORREHUGGNING – VAD GÄLLER?

 • Specialmassavedssortimentet 1600
 • Sortimentet avser samleverans av tall- eller granvirke, barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning. Volymandel stockar med minsta diameter 18 cm ub med maximalt 5 procent skogsröta samt maximal utbytesförlust på 120 cm, betalas med det högre priset för 1600. Var noga med att kapa ner övergrova bitar till en diameter som tydligt är under 70 cm. Vrak betalas ej.
 • För övrigt gäller samma kvalitetskrav, tillredningsbestämmelser, längd och diametermått som vanlig barrmassaved.
 • Dock tillåts barkborreskadade helt torra stockar med stockblånad avverkade av ej levande träd utan begränsning.
 • Observera att maximalt tillåten lagringsröta är 10 procent av ändytearean.
 • Träd som varit döda längre än ett år lämnas kvar på avverkningen som naturvård, i dessa stammar lever  nyttoinsekter som till viss del bekämpar barkborrar. Kännetecken på dessa stammar är större insektshål  (stekelhål) vid roten på träden, helt barkfallna, torksprickor och kraftigt utvecklad lagringsröta.

MASSAVEDSKLASSNING PRIMA/SEKUNDA

 • För att hålla en hög andel prima i travarna kan du tänka på att inte lägga i felaktiga trädslag eller torrträd och inte ha för mycket skogsrötearea i travarna.
 • För att få traven mätt som sekunda, och därmed undvika att den klassas som utskott, ska du undvika främmande föremål i traven, såsom kol, sot, sten, plast, metall och grus. Traven får inte heller innehålla övergrova bitar som är över 70 centimeter.
 • Har du massaved grövre än 70 centimeter och som inte går att putsa till så att diametern blir mindre än 70 cm, ska massavedsbiten sorteras som grovmassaved, sortiment 1800. OBS det måste vara minst fyra bitar 1800 per avlägg för att vara inmätningsbart. (Vid mindre antal än fyra och om biten är torr, anmäl bitarna tillsammans  med brännveden). 

FALLANDE LÄNGD MASSAVED

 • Massaved i fallande längder har nu ett högre pris än massaved i standardlängd. Överväg om du har möjlighet att aptera fallande längder. Om du av praktiska skäl önskar att leverera standardlängd är det fortsatt möjligt.

Mer information

 • Titta på filmen ”Så sorterar du virket enligt prima/sekunda” där Södras apteringsspecialist Patrik Lindenbjär ger tips. Du hittar filmen på Södras YouTube-kanal n www.youtube.com/sodrared, sök på prima/sekunda.
 • Aktuella prislistor hittar du här på webben sodra.com/virkespriser

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.