phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vatten i fokus när skolbarn lärde mer om skogen

Vatten i fokus när skolbarn lärde mer om skogen

För fjärde året i rad bjöd Södra under sommaren in ett 75-tal barn i mellanstadieåldern till skogskollo. På sex olika platser i Södraland var syftet att inspirera och öka kunskapen om skogen. På kollot på Vistaholm i Floby i Södra Skaraborgs skogsbruksområde stod vattenfrågorna på ett naturligt sätt i centrum.

om bilden

Kanotpaddling var en uppskattad aktivitet på Södras skogskollo på Vistaholm.

– Barnen fick lära sig om vattnets ekologi, varför vi behöver vatten och hur vattnets kondition påverkar djuren som lever i det, berättar kolloledaren Anna Johansson, förtroendevald och på vars marker kollot hölls.

Fastigheten Vistaholm ligger vid ån Lidan och vistelsen för de 15 barnen som deltog på skogskollot genomsyrades på många sätt av vatten. Övernattningen skedde i två tält fem meter från vattenbrynet vid holmen. När halva gruppen talade vattenfrågor och letade vattendjur med Margaretha Thor, som tidigare haft cirklar om skogens vatten, ordnade Anna, som är naturvårdsombud och kollegan i förtroenderådet Kristian Wallin, kanotpaddling.

– Efter fjolårets torra sommar är vattennivån i Lidan väldigt lågt, så jag var lite orolig för hur det skulle gå när barnen på vissa partier av paddlingen tvingades bära sina kanoter. Men det blev en jättebra samarbetsövning. Dessutom fick vi igång ett bra samtal om torkans konsekvenser på vattentillgången, berättar Anna Johansson.

Genom att studera löv fick barnen lära sig om de olika trädslagen i skogen och dess egenskaper.

TIPSPROMENAD, TRÄDKUNSKAP OCH FEMKAMP

Bland de mer skogliga aktiviteterna hörde tipspromenad i ett biotopsklassat skogsparti samt trädkunskap. Genom att studera löv fick barnen lära sig om de olika trädslagen i skogen och deras egenskaper – en kunskap som kom väl till pass när det var dags för femkamp. Förutom att para ihop rätt löv med rätt trädslag innehöll femkampen yxkastning, bågskytte, knivkastning och balansgång på trästock.

Vid ett antal överlevnadsstationer talade ledarna och barnen om vad man kan äta, hur man gör upp eld och vad man gör om man går vilse i skogen. Den senare höll Ida Karlsson i, till vardags aspirant på Skövde verksamhetsområde.

– Man ska följa ett vattendrag, då kommer man oftast till ett större vattendrag och en sjö och där finns det hus eller väg. Och man ska följa vattnet medströms, berättar Elvira Johansson, deltagare på lägret.

Skogskollot i Vistaholm genomsyrades på många sätt av vatten. Här ses hela gänget intill ån Lidan.

Skogskollot på Vistaholm kröntes av kvällsmat på hamburgare av naturbeteskött från djur som betat i hagarna bredvid samt kräftfiske med efterföljande kräftrace.

– Populärt! sammanfattar Anna Johansson två intensiva kollodagar som enligt barnen gick alldeles för fort.

De numera etablerade skogskollona för barn i årskurserna 4-6 är en viktig del i Södras strategiska arbete med framtida kompetensförsörjning.

– Vi vill väcka barns nyfikenhet kring skogen och dess möjligheter. Vi vänder oss till alla barn i åldrarna 10-12 år, både till de som redan har en naturlig koppling till skogen och till de som kanske ännu inte har haft möjligheten att bekanta sig med den. Våra skogskollon leds av förtroendevalda medlemmar och medarbetare som tillsammans skapar dagar av lärorika upplevelser i skog och mark, säger Evelina Häll, ansvarig för Södras skogskollo.

Foto: Anna Johansson

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.