phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Satsa på lövhuggningar i vinter

Satsa på lövhuggningar i vinter

Avverkningen av granbarkborreskadad skog upptar en hel del av Södras resurser. Läget är emellertid inte lika illa över allt. Om du är självverksam och vill hugga, eller har skog i trakter där Södra har resurser över, kan det vara en god idé att fokusera på lövhuggningar i höst och vinter. – Det är god efterfrågan på lövsortiment och på några trädslag är det till och med brist, säger Anders Ekstrand, Södras expert på lövskogsskötsel.

oM BILDEN

De två hagmarksekarna till vänster gynnas av att de två till höger huggs bort för att bli trägolv.

Har du NS-klassade bestånd som behöver skötsel? Då kan naturvårdshuggningar i dessa vara ett annat fokusområde i vinter.

– Många naturvärden knutna till gamla skogsbeten och halvöppna lövskogar behöver skötsel för att bestå. Fri utveckling, som i många reservat, leder till att skogen genom naturlig succession förändras så att värdena ändras, säger Anders Ekstrand.

Igenväxning och för mycket skugga och mörker kan leda till att biologisk mångfald minskar i ljusa lövdominerade skogar av ek, björk och asp.

– Södra har som ett av sina hållbarhetsmål att vi ska genomföra 3 000 hektar med NS-huggningar  årligen, något som vi har svårt att hinna med i granbarkborretider.

Mycket björk kan huggas ut för att gynna den gamla

hagmarkseken. Några unga och några medelålders ekar sparas för att säkra kontinuiteten av ek.

GOD EFTERFRÅGAN PÅ EK

Efterfrågan på ek är mycket god. Södra har sedan lång tid ett gott samarbete med Kährs i Nybro, berättar Ekstrand.

– Även om byggmarknaden är något vikande finns det stor efterfrågan på ekgolv och Kährs tvingas importera en del ek. Priserna har därför åter justerats något uppåt och det är bra premier för stora leveranser.

– Ekstock kan apteras från 18 cm och uppåt och i längder från 2 till 3,20 m. De korta längderna, 2-2,3 m, ska om möjligt undvikas och för stock över 30 cm ska längden 2,6-2,9 m prioriteras, då dessa kan användas till enstavsgolv.

Södra hade tidigare sin egen parkettillverkare i Berg & Berg i Kallinge i Blekinge. I och med avvecklingen av Södra Interiör såldes företaget 2019.

– Efterfrågan på virke är extra stor och det råder nu en viss konkurrens på marknaden. Även Södra levererar ek till Berg & Berg, men i huvudsak inom närområdet i Blekinge, Skåne och Kalmar län. Berg & Berg har en serie golv i ask som rönt stor efterfrågan, berättar Anders Ekstrand.

Igenväxningsfas med asp. Död ved läggs i en faunadepå och en hel del av aspen blir tändstickstimmer och aspmassaved.

ASK OCH ASP

Asken har drabbats av en luftburen svampsjukdom, askskottsjukan, men så länge det finns liv i träden  går virkesvärdet att rädda och efterfrågan på ask är god.

– Tänk på att träd som redan är döda ska lämnas i skogen för naturvård och finns det helt friska askar som inte påverkats av sjukdomen ska de lämnas som fröträd för att säkra askens framtid. 

Även efterfrågan på asp, som används till tändstickstillverkning, är god. På grund av fokus på omhändertagande av granbarkborreskadade träd har avverkningarna av asp legat på en något för låg  nivå, förklarar Ekstrand.

– Prioritera gärna tidiga leveranser, helst före nyår, eftersom det ofta blir en puckel av virke fram i april-maj, råder han.

LÖVMASSAVED

Efterfrågan på lövmassaved av olika slag är generellt god.

– Textilmassan som Södra producerar vid bruket i Mörrum kräver en blandning av björk, asp och bok för att få optimala egenskaper, säger Anders Ekstrand.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.