phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kraftig ökning av granbarkborreskadorna

Kraftig ökning av granbarkborreskadorna

Skadeläget för granskogen efter det senaste årets angrepp av granbarkborre är allvarligt. Den granbarkborreinventering Södra gjorde på de drygt 330 övervakningsfastigheterna i vecka 35 visar att ungefär 2,5 miljoner m3sk granskog på medlemsfastigheterna är drabbad av granbarkborreangrepp under 2019. På Götalandsnivå betyder detta cirka 5 miljoner m3sk.

Nu behöver medlemmar, tjänstemän och entreprenörer i Södra verkligen hjälpas åt för att klara av att hantera den skadade skogen i tid, förklarar Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

– Avverkningen måste vara klar senast 1 mars för att vi ska hinna slutföra transporten av virket till industrin innan svärmningen tar fart, vilket kan vara redan i slutet av april. Det är en kamp mot klockan och lyckas vi inte kan skadeläget förvärras ytterligare, vilket leder till ännu större ekonomiska förluster för skogsägarna, säger Olof Hansson.

Skadorna har ökat till den dubbla volymen 2019 jämfört med förra året, vilket är en mycket oroande utveckling. Orsaken till ökningen var framför allt att vädret under sommaren var tillräckligt varmt för att en ny generation skulle hinna utvecklas och svärma under sensommaren.

De allvarligaste granbarkborreskadorna finns i östra halvan av Götaland. Ju mörkare röd färg desto större virkesvolym är skadad.

Skadorna är koncentrerade till de områden som även tidigare haft de värsta skadorna. Östra halvan av Götaland från Blekinge upp till Sörmlandsgränsen samt området mellan Vänern och Vättern har de allvarligaste skadorna. Längre västerut samt i Skåne är skadorna betydligt lägre. Kartan över skadade områden påminner därför om förra årets fördelning men på en högre nivå.

– Medlemmar som inte är så svårt drabbade måste vara beredda på att Södra i det rådande läget inte kan avverka frisk skog utan enbart fokusera på granbarkborreskadorna. Områden med mindre skador kan tvingas att minska avverkningarna för att skapa utrymme för det skadade virket, säger Olof Hansson.

Extraordinära åtgärder krävs

Granbarkborreskadorna som nu har konstaterats är de största skadorna i Södras verksamhetsområde sedan stormarna Gudrun och Per och nu krävs extraordinära åtgärder om nya skador ska begränsas, menar Olof Hansson.

– Alla skogliga aktörer måste ta sitt ansvar och inte minst förväntar vi oss stöd från myndigheter genom förenklingar av regelverk, samordning och stöd.

– Exempel på åtgärder som vi efterfrågar på myndighetsnivå är fler vägar som godkänns för tyngre fordon (BK4) samt möjlighet att avverka angripen skog i skyddade områden för att begränsa skadorna på frisk skog, avslutar Olof Hansson.

Självverksamhet uppmuntras

För att klara av att avverka den skadade skogen i tid är självverksamhet en viktig del i arbetet. En annan viktig insats som självverksam är inventering och identifiering av skador. Om du avverkar själv kom ihåg att:

  • Kontakta Södra för kontrakt och villkor.
  • Ju tidigare avverkningen sker desto mindre blir risken för sortimentsvandring och därmed tappad intäkt.
  • Avverka så lite frisk granskog som möjligt, endast det som är tvingade för framkomlighet.
  • Avverka och anmäl virket så snabbt som möjligt för att Södra ska klara planering av logistik på ett bra sätt.
  • Tänk på säkerheten!

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.