phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Inget tillstånd till dåligt planerad kraftledning

Inget tillstånd till dåligt planerad kraftledning

Svenska Kraftnät ges inte tillstånd av Energimarknadsinspektionen för att bygga en luftburen ledning genom södra Sverige. Det gäller sträckningen Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö. Södra har engagerat sig i frågan under många år.

– Det är en delseger för vårt arbete med att minimera intrång och lyfta fram markägarnas perspektiv. Svenska Kraftnät har inte varit lyhörda för berörda markägare och kommuner och låtit bli att utreda alternativa lösningar, säger Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

Planerna på kraftledningen har lett till stora protester. Södra har tillsammans med bland andra LRF, berörda kommuner, riksdagsledamöter och enskilda markägare pekat på bristande beslutsunderlag, att det saknats samhällsekonomiska analyser och att ersättningen inte motsvarar förlusterna som markintrången på skogs- och lantbruksfastigheterna innebär.

Energimarknadsinspektionen lyfter fram samma brister i sitt avslagsbeslut. Ledningen berör kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Ronneby och Tingsryd. Energimarknadsinspektionen motiverar sitt beslut med att Svenska Kraftnät inte kunnat  visa att den ansökta ledningen i det aktuella utförandet och i den aktuella sträckningen uppfyller kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik.

Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

– Vi vänder oss inte emot en modernisering och utbyggnad av det svenska elnätet, tvärtom är både landsbygden och storstadsregionerna beroende av ett fungerande elnät. Men det är viktigt att Svenska Kraftnät beaktar fler värden än de egna kostnaderna när projekt planeras. Det är oerhört viktigt att så här stora infrastrukturprojekt genomförs på ett förståndigt sätt, inte bara för berörda markägare utan för samhället som helhet, säger Malin Pettersson.

Det svenska elnätet står inför ett stort förnyelsebehov och det krävs också utbyggnad av ny kapacitet när behovet av el ökar i samhället. Det pågår nu ett stort projekt på Västkusten, där stamnätsledningen mellan Trollhättan och Malmö ska förnyas.

– Jag hoppas att Energimarknadsinspektionens beslut innebär att vi får se mer fullständiga analyser och större respekt för berörda markägare både i Västkustprojektet och andra kraftledningsprojekt i framtiden.

Södra fortsätter arbeta för att markintrången ska bli så små som möjligt.

– Vi har inte möjlighet att ge juridisk eller annan hjälp till enskilda medlemmar, men stöttar med information till markägare under planeringsprocessen som ofta pågår under många år. Det är inte alltid helt lätt att förstå vilka möjligheter man har att påverka i olika faser av processen, och inte heller att förstå de underlag som presenteras för berörda markägare, avslutar Malin Pettersson.

Energimarknadsinspektionens beslut kan överklagas till regeringen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.