phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Högre framtida tillväxt när fröna produceras inomhus

Ökad skogstillväxt: Högre framtida tillväxt när fröna produceras inomhus

För att fortare kunna erbjuda plantor med de allra bästa genetiska egenskaperna, bland annat högre tillväxt, satsar Södra på fröplantager i växthus. Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för att anlägga en ny växthusplantage för produktion av granfrö. – Nu ska vi vattna och gödsla granarna och se till att de håller sig friska, och förhoppningsvis kan vi plocka kottar om 3-4 år, säger Johan Henriksson, odlingschef vid Södras plantskola i Falkenberg.

om bilden

200 gransticklingar står nu i det nyrenoverade plastväxthuset i Falkenberg. Förhoppningen är att om 3-4 år kunna plocka frö från dem.

Fördelen med växthusplantager, jämfört med traditionella plantager utomhus, är att man ca 10 år tidigare kan erbjuda skogsägarna plantor med bättre egenskaper, till exempel högre tillväxt. Genom att styra klimatet i växthuset går det att stimulera granarna att blomma. Det är framförallt temperaturstyrningen och bevattningsintensiteten som optimeras för att locka granen att blomma. Även växthuset i sig fungerar som en ”pollineringskammare”, då växthuset effektivt stänger ute så kallad vildpollen från granar i omgivningen.

Sedan 2017 driver Södra tillsammans med Sveaskog en björkfröplantage vid plantskolan i Falkenberg. I ett 400 kvadratmeter stort växthus står de 20 genetiskt bästa moderträden av vårtbjörk från Skogforsk.

– Björkarna har etablerat sig väl. Under sommarhalvåret vattnar, gödslar och beskär vi kronorna. Tyvärr uteblev blomningen i år, men vi ser fram emot en bra första fröskörd nästa år, säger Johan Henriksson.

GRANPLANTAGE I VÄXTHUS

Under våren och sommaren har etablering av en ny fröplantage i växthus pågått i Falkenberg – den här gången för produktion av granfrö. Detta ett samarbetsprojekt mellan Södra och Skogforsk.

Ett av plantskolans plastväxthus har förberetts för att fungera som granplantage. Växthuset har fått ny plast, ny bevattningsanläggning och en fossilfri värmeanläggning som eldas med träpellets. Träpelletsen levereras från Värö. För att minimera ogräsförekomsten och för att slippa använda ogräsmedel har markväv lagts ut inne i växthuset.

Johan Henriksson, odlingschef vid Södras plantskola i Falkenberg.

I somras levererade Skogforsk 200 ympade gransticklingar med de allra bästa genetiska egenskaperna som just nu finns att tillgå. Granarna, som är mellan 1 och 2,5 meter höga, står i 40-literskrukor.

– Nu har vi börjat vattna och gödsla granarna samtidigt som vi regelbundet utför kontroller för att säkerställa att de är fria från till exempel skadeinsekter. De kommer att växa snabbt och till vintern kommer det att vara dags att plantera om dem i 100-literskrukor, berättar Johan Henriksson.

Tanken är att granarna det första året ska stå i växthuset där den varma miljön ska framkalla blomning. Under det andra och tredje året får de stå utomhus, för att återhämta sig, och sedan flyttas de in i växthuset igen.

– Förhoppningsvis kan vi alltså plocka kott om 3-4 år. Det här är en helt ny och mycket spännande verksamhet för oss som vi lär oss efterhand, så vi får helt enkelt testa oss fram månad för månad och se hur det utvecklas, säger Johan Henriksson.

Han hoppas på att granarna i växthuset kan hållas vitala åtminstone under 10 år framåt. Om 3-4 år kommer de att ha blivit 6-7 meter höga och behöver då beskäras för att inte slå i taket. Huruvida de kommer södraatt få plats och trivas i sina krukor återstå att se.

– Det kommer att bli en utmaning för oss, men en rolig sådan, säger han.

ALLRA BÄSTA MATERIALET

Allt eftersom Skogforsk tar fram granar med än bättre egenskaper kommer växthuset i Falkenberg att successivt fyllas på. Allt för att ständigt kunna erbjuda skogsägarna det allra bästa förädlingsmaterialet som finns att tillgå.

– Det känns fantastiskt positivt att Södra har så stor framtidstro och verkligen vill satsa på detta. Det är ett långsiktigt arbete som vi alla hoppas ska gynna våra skogsägare på sikt, säger Johan Henriksson.

– Tack vara denna satsning hoppas vi få en stabil försörjning av högförädlat frö framåt, vilket kommer att underlätta planering av både odling och försäljning. Det blir ett nytt spännande sortiment som vi tror kommer att tilltala många av våra medlemmar, säger Johan Jonsson, Södra Skog.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.