phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Wood - historiskt resultat efter omstrukturering

Wood - historiskt resultat efter omstrukturering

Södra Wood har de senaste tre åren arbetat intensivt med omstrukturering av verksamheten. Det har resulterat i investeringsprojekt, nedlagda sågverk, avveckling av Södra Interiör samt den senaste satsningen på nya segmentet Södra Building Systems. – Det har inte varit en enkel resa och det har inneburit tuffa beslut som påverkat våra medarbetare, vilket jag beklagar. Omstruktureringen har dock givit effekt. Under 2018 gjorde Wood sitt historiskt bästa resultat, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood.

Woods förändringsresa är indelad i tre faser där det första som pågick till 2018 handlade om att skapa en stabil bas i verksamheten. Den andra fasen som Wood befinner sig i nu gäller utveckling och den tredje fasen som träder i kraft 2020 fokuserar på lönsam tillväxt.

– Vi är nu inne i utvecklingsfasen och där har vi till exempel fattat beslut om en ny anläggning för korslimmat trä i Värö och en ny målningsanläggning för ytterpanel i Kinda. Vi ser en marknad i förändring där hantverkare och byggherrar vill ha allt mer vidareförädlade produkter, vilket förenklar byggprocessen och spar tid. För att möta behovet intensifierar vi våra satsningar och går från att vara endast en produktleverantör till att även vara en tjänsteleverantör, säger Jörgen Lindquist.

Under 2018 gjorde Wood sitt historiskt bästa resultat.

– Vi har haft en plan för hur vi ska förändra och utveckla Wood. Nu har vi tagit flera steg framåt och gjort det vi sagt. I denna förändring har vi haft draghjälp av en god marknad med en stark prisutveckling, men vi ser också tydliga effekter av vårt omstruktureringsprogram. Den underliggande lönsamheten är bättre vilket gör oss tryggare när vi nu går in en lite svagare konjunktur, säger Jörgen.

Mer information på sodra.com/heltenkelt

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.