phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Röjning i rätt tid - en liten men lönsam investering"

"Röjning i rätt tid - en liten men lönsam investering"

– Röjning ses ofta som en obekväm kostnad i skötselprogrammet, men att lägga ytterligare 2 kronor per planta till de redan 9 kronor som du investerat för en lyckad föryngring, det är liten men mycket lönsam insats, försäkrar Victor Ljungar, skogsinspektor och röjningsansvarig i Mönsterås verksamhetsområde.

om bilden

Victor Ljungar, röjningsansvarig i Mönsterås verksamhetsområde, håller i en utvecklingsdag om röjning för inspektorerna på området.
– Syftet är att bli ännu bättre på att hjälpa våra skogsägare att få växtliga och välmående skogar, säger han.

Victor Ljungar menar att röja är att hjälpa ungskogen på bästa sätt så att tillväxten och vitaliteten gynnas, vilket ger tåligare skogar som vi verkligen behöver efter förra sommarens torka och insektsangrepp.

– Röjning i rätt tid och på rätt sätt är den lönsammaste skogsskötselåtgärden. Varje huvudstam kommer generera en större intäkt i framtida åtgärder samtidigt som riskerna för skogsskador minskar. Röjningen är en investering som ger utdelning vid första gallringen och med den hjälper vi skogsägarna att styra mot de mål de satt upp med sitt skogsbruk, säger han.

EXTRA FOKUS

På Mönsterås verksamhetsområde ser man som på så många andra håll i Götaland ett stort röjningsbehov. Därför arbetar man sedan i höstas med ett extra fokus på just ungskogsröjning. Victor Ljungar är utsedd till röjningsansvarig och hans uppgift är att i nära samarbete med områdets skogsvårdsentreprenörer utveckla röjningstjänsten på verksamhetsområdet. Målsättningen är att utföra åtgärderna snabbare efter kontraktering med hög kvalitet vilket då ger en mycket god kostnadseffektivitet för skogsägarna.

– Vi vill hjälpa våra skogsägare att få växtliga och välmående skogar i framtiden och då är röjningen den allra bästa åtgärden. Man kan tycka att röjning är en obekväm kostnad. Men fundera då på hur mycket pengar du har lagt ut för att få till en lyckad föryngring. Att föryngra med en förädlad Södraplanta kostar cirka 9 kronor. Att röja i ungskogen kostar cirka 2 kronor per satt planta. Det är inte särskilt mycket i sammanhanget. Röjer du inte riskerar du att förlora de pengar du satsat i sina föryngringar, säger Victor.

– Hos oss på Mönsterås verksamhetsområde är vi eniga om att röjer man på rätt sätt och i rätt tid, då mår både skogen och plånboken bäst.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.