phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Satsa på löv - träindustrin behöver virke!

Satsa på löv - träindustrin behöver virke!

Satsa på lövet! Det finns flera skäl till den uppmaningen: industrin behöver virke, ”förgubbningen” av ekskogarna och att det finns ett utmärkt plantmaterial. Därför genomför Södra en lövkampanj under 2019.

om bilden

Boktimmer exporteras till Kina. Timmerstockarna samlas på terminalen i skånska Råby och lastas i containrar.

Håkan Benschjöld, regionchef i Region Syd, och Södras lövexpert Anders Ekstrand håller i trådarna för kampanjen i nära samarbete med företrädare för träindustrin.

Det är just träindustrins virkesbehov som är grunden till lövkampanjen.

– Vi ska vara rädda om träindustrin, särskilt idag när vi fokuserar väldigt hårt på granbarkborrar. Våra resurser används i stor omfattning för slutavverkning av gran, även lövspecialisternas gallringsmaskiner, säger Håkan Benschjöld.

– Vi ska vara rädda om vår träindustri och då måste vi satsa på löv, säger Håkan Benschjöld, regionchef Region Syd.

HÖG EFTERFRÅGAN

Anders Ekstrand säger att efterfrågan på ek har legat på en hög nivå i många år.

– Golvindustrin går bra och vi får ofta nya förfrågningar. Idag är golvtillverkarna Kährs, Junckers och Berg & Berg de största köparna av ek.

Efterfrågan på övrigt löv är också stor. Swedish Match behöver asptimmer till tändstickor och Östra Hult köper al- och björkkubb. Södras massabruk går på högvarv när efterfrågan på textilmassa ökar stadigt hos de asiatiska kunderna. Då ökar också efterfrågan på björk-, bok- och aspmassaved.

– Om vi inte kan möta lövindustrins behov av lövvirke riskerar vi dess existens och då får vi ganska snabbt avsättningsproblem för lövet. Nu måste vi göra något åt detta, säger Håkan Benschjöld.

Det enda som i dagsläget är ”normalt” är leveranserna av björk och al och det beror i hög grad på all kraft som läggs på att ta hand om de granbarkborreskadade träden.

Så här ser lyckad föryngring med ek ut. Med återväxtstödet från Skogsstyrelsen är kostnaderna för ekföryngring till och med lägre än för gran.

SLUTAVVERKA EKSKOG

Både Håkan och Anders ser ett problem i ”förgubbningen” av ekskogen. Slutavverkning av ekskog är sällsynt och många nöjer sig med att gallra, gallra och gallra. Det beror både på ovana och okunskap.

– Vi slutavverkade bara 11 hektar ek förra året i Götaland. Det är inte mycket med de stora arealer av ek som vi har. Både ur naturvårds- och produktionssynpunkt är det viktigt att våra ekskogar föryngras kontinuerligt, säger Håkan.

– Föryngring av ädellöv kostar markägaren mindre än en granplantering trots inhägnaden, säger Anders Ekstrand, lövskogsexpert på Södra.

STÖD FÖR FÖRYNGRING

Anders Ekstrand säger att många tror att ädellövskog inte får avverkas och föryngras. Det stämmer inte.

– Det som gäller är samrådsplikt och avslag får man bara vid extremt höga naturvärden.
Det är fullt möjligt att föryngra både ek och bok. Skogsstyrelsen betalar ut stöd med 80 procent av kostnaden för återväxtåtgärderna och 80 kronor löpmetern för inhägnaden.

– Det blir billigare än en vanlig granplantering trots inhägnaden, säger Anders Ekstrand.

ETT VÄRDEFULLT SORTIMENT

Han betonar att ek är ett värdefullt sortiment och snittpriserna för ektimmer ligger över 1 000 kronor kubikmetern.

– Det är klokt med rationella åtgärder i ekskogen. För den som har 120-årig ek är det hög tid att föryngra. Den som levererar 100 kubikmeter ektimmer får 250 kronor i kvantitetstillägg. Det motsvarar ungefär avverkning på två hektar. Lägg till efterlikviden som ett bra år kan uppgå till 10 procent så blir det riktigt bra betalt, säger Anders Ekstrand.

Det är också mest kostnadseffektivt att hägna in tre-fyra hektar.

– Ett hektar kräver 400 meter stängsel, två hektar 600 meter, tre hektar 800 meter och så vidare. Men inhägnaderna ska inte vara större är fyra hektar, sedan blir de svåra att sköta och viltet tar sig in ändå.

En ek med stor lövkrona ger bra tillväxt.

Med ekplantor från Södra Skogsplantor är återplanteringen enkel. Det är en täckrotsplanta som odlas på ett helt nytt sätt. (Läs mer om den här nedan.)

– Vi hoppas att fler väljer att slutavverka ek och plantera ekplantor. Då får vi både fram det virke som industrin behöver och säkerställer framtida leveranser, säger Håkan Benschjöld.

När det gäller bok har Södra fått igång export till Kina. Via Södra Woods försäljningskontor i Shanghai säljs rundtimmer av bok till sågverk men också som svarvstock till plywoodtillverkare.

Lövkampanjen pågår hela året och det kommer att märkas med skogsdagar och exkursioner.

– Medlemmarna kan ta hjälp av Södra och det finns möjlighet till individuell rådgivning vid större avverkningar. Då kan Södra också hjälpa till med föryngringsplaner, säger Anders Ekstrand.

Lättplanterad ekplanta

Södra tillhandahåller lövplantor från egen odling. Försäljningen varierar över åren. Under 2014 sålde Södra 130 000 ekplantor men sedan sjönk försäljningen ned till 48 000 plantor 2017. Förra året vände försäljningen kraftigt uppåt till  125 000 plantor och i år beräknas efterfrågan till 135 000 plantor.

– Vi köper in ekplantor för att klara efterfrågan. Tradingverksamheten är vårt gummiband för att täcka upp variationer i både försäljningen och vår egen produktion, säger Jon Montan, marknadsansvarig på Södra Skogsplantor.

Jon Montan och Johan Henriksson visar upp Södras ekplantor, täckrotsplantor av god proveniens.            – Plantorna tas upp, packas, sorteras och fryses in så snart de invintrat för att behålla så hög kvalitet som möjligt. De ligger alltså i vila ända fram tills de levereras på vårkanten.

– De senaste åren har vi sått in ungefär 100 000 ekollon. Det ger ett utfall på ungefär 20-30 000 plantor beroende på hur fröna gror. Fröerna är alltså betydligt sämre än de vi har till granen, säger Johan Henriksson, odlingschef hos Södra Skogsplantor.

Ekollonen plockas i Kalmartrakten innan de faller. Fröna sås direkt i krukor och står i kyl över vintern. Ekfrön kan i motsats till gran- och tallfrön inte lagras särskilt länge och finns inga ekollon att plocka blir det ingen produktion.

– I mars-april lämnar fröna kylen och börjar drivas. De färdiga plantorna är av god proveniens och lätta att plantera men som med allt löv krävs hägn, säger Johan Henriksson.

– Det är biologiskt sett en väldigt bra planta för den är inte rotbeskuren, säger Anders Ekstrand, Södras lövexpert.

Störst bland lövplantorna är björken med cirka 300 000 odlade plantor om året.

– Vi sår fröna i en 50 ml kruka. När de är 2-3 månader planterar vi dem som plug-plus-ett och de blir färdiga på ett år, alltså på senhösten i november-december. Björken är en Ekebo-proveniens. Det är också poppeln som dock odlas i ganska blygsam omfattning, säger Johan Henriksson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.