phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Så här tar du hand om skadade träd på säkert sätt"

"Så här tar du hand om skadade träd på säkert sätt"

Bekymrade skogsägare vill snabbt ta hand om träd som angripits av granbarkborrar eller vindfällts under vintern. Då är det lätt att glömma riskerna. Mathilda ClausénWingårdh, en av Södras tolv säkerhetsinstruktörer, ger goda råd. – Sätt säkerheten främst, kom ihåg att kunskap är viktig och undvik att arbeta ensam!

Mathilda trycker särskilt på det som alltid är viktigt vid arbete med motorsåg ute i skogen.
– Planera arbetet, det är A och O. Börja med att gå ut i skogen för att få en bild av hur det ser ut. Fundera på vad du kan göra själv, hur lång tid det tar och vad du ska leja bort.

KONTROLLERA OCH FÖRBERED

Mathilda Clausén Wingårdh påpekar också hur viktigt det är att se över sin säkerhetsutrustning med jämna mellanrum.

– Om jackan saknar reflexer kan du dra en reflexväst över som fångar upp och reflekterar skenet från en ficklampa om olyckan skulle vara framme.

Andra viktiga förberedelser är att:
• kolla motorsågen innan du beger dig hemifrån
• fila kedjan så att den är vass utan att vara kastbenägen
• ta med din mobiltelefon
• tala om var du ska arbeta och när du kommer hem

– Lämna gärna koordinater för platsen där du ska arbeta. Ta med mat och dryck så du kan fylla på med vätska och näring. Om du blir hungrig och törstig tänker du inte klart. En bra regel är att tanka dig själv när det är dags att tanka sågen.

SLUTA I TID

– Sluta med arbetet innan du blir för trött. När du tänker ”jag ska bara” är det definitivt dags att sluta, för då kan det ofta bli tokigt, säger Mathilda.

Hon tipsar också om att använda ett fordon för att ta sig ut i skogen och vända den med nosen hemåt när du är framme. Göm inte nyckeln på ”säkert ställe”. Skulle olyckan vara framme är det bra att snabbt kunna köra hemåt.

SKAFFA KUNSKAP

Arbete med barkborreskadade träd och vindfällen är svårare än en vanligare avverkning. Därför behövs kunskap.

– Den ska man skaffa löpande på informationsträffar, körkortsutbildningar för motorsåg eller genom att titta på filmer och annan information på Säker Skogs hemsida och Skogskunskap.se. Man blir aldrig fullärd.

Det lyser brunt där den vackra 80-åriga granskogen hos Karl-Olof Persson i Råryd utanför Våxtorp möter en hyggeskant. På en och annan gran har barken 
släppt från stammen och några mindre träd är
bruna i toppen. Spåren efter barkborrar är tydliga.

BARKBORRESKADADE TRÄD

Många skogsägare i södra Sverige har granar som angripits av granbarkborrarna efter den torra och varma sommaren. De angripna träden är stressade träd, till exempel granar
på tallmark som drabbats av rotröta, granar som tidigare stått i skugga och genom en ny hyggeskant exponeras för solljuset eller en effekt av fjolårets torra sommar.

Nu ska träden ut ur skogen innan barkborrarna hinner svärma.

– Fällningen utförs som vid en vanlig avverkning, men tänk noga efter innan för olycksrisken är betydligt större, säger Mathilda och räknar upp några orsaker till ökad risk:

Torrträd. Träd som tidigare angripits av barkborrar har blivit torrträd och därmed extra sköra.
– Fäll alltid träd med svag ved i den lättaste fällriktningen. Tänk på att torr ved är som knäckebröd.

Döda träd. Var observant på döda träd som ska stå kvar som naturvård.
– Om du skulle fälla på ett sådant träd kan det knäckas och falla rakt mot dig. Måste du fälla i riktning mot ett torrträd, börja med att ta ner torrträdet och låt det ligga kvar på marken.

• Lätta träd. Barkborreskadade träd är lätta och fastnar lätt i andra träd.
– Står skadade träd inne i ett bestånd kan det vara en god idé att ta ner ett friskt träd för att skapa utrymme för det skadade trädet att falla fritt till marken.

• Vinden. Risken är stor att vinden tar tag i trädet, så arbeta alltid i vindens riktning.
– Jag brukar säga att de här träden är som en badboll som flyter iväg med vinden.

• Brytmånen. Håll dig till rekommenderad brytmån, den får inte vara för bred.

• Använd inte kil. Undvik att knacka med kil om du ska fälla ett träd som är dött sedan länge. Det skapar vibrationer i stammen så att den bryts och faller ner på dig.
– Fäll ett sådant träd i den riktning det själv vill falla med lång tunn brytmån och lägg handen på, säger Mathilda och lyfter fram att utbildningar ger många tips på hur man ska tänka.

Ta först hand om lutande och knäckta träd. Sedan kan du ge dig i kast med det liggande trädet.

VINDFÄLLDA TRÄD

Vindfällen med knäckta och rotryckta träd är mycket farligare att ta hand om än att avverka vanlig skog. Det kräver kunskap, erfarenhet och komplett utrustning.

– Det handlar om träd i spänning och man måste hela tiden tänka på effekterna av det man gör, säger Mathilda Clausén Wingårdh, som menar att spridda vindfällen med fördel kan upparbetas motormanuellt medan en maskin ska ta hand om brötarna.

Börja med att kvista stammen, kolla spänningar och rotvältans läge.

Här är några goda råd:

• Jobba i vindriktningen. Jobba uppifrån och ner. Ta först hand om hängande och knäckta träd, sedan de liggande träden. Klättra aldrig på brötar av vindfälld skog.

• Ha ryggen fri. Du ska ha fritt bakom dig när du kapar så att du kan komma undan om något händer.

• Vänster axel mot rotvältan. Då går stammen förbi dig om du missbedömt spänningen i den. Är du ovan ska du inte rotkapa.

Kapa en stocklängd upp från roten om du är minsta tveksam om rotvältans läge.

• Rotvältorna. Rotvältan är farlig när stammen ska kapas loss. När det är tjäle i marken kommer rotvältan förmodligen inte att falla ner utan förblir stående tills tjälen går ur marken. Tippa tillbaka rotvältor med maskin när virket hämtas.

• Kvista och kapa. Kvista hela trädet och kapa uppifrån. Lämna första biten om rotvältan lutar fel. Stamdelen kan fällas efter att den rests upp men var försiktig, den kan studsa oberäkneligt.

Vid rotkapning ska man alltid ha vänster axel mot rotvältan, men rotkapa aldrig om du är ovan.

• Spänningar i stammen. Träden är knäckta och kan ha sprickor i stammen som ofta ligger i spänn. Om man inte kan avgöra spänningen i stammen ska man stå mitt i bågen och kapa. Spänningen ska lösas upp mjukt och för detta används olika kaptekniker.

Mathilda rekommenderar utbildningar för att öka sin kunskap om arbete med motorsåg.

– Alla borde gå utbildningar innan de ger sig ut i skogen. De ger alltid en aha-upplevelse och det är bättre än att lära sig den hårda vägen.
– Det handlar om stora krafter och går det fel blir konsekvenserna allvarliga. Det finns många smarta sätt att lösa spänningar i en stam och att lära sig hur man tar ned ett knäckt träd.
Den som sett och provat hur man gör begår inte misstagen. Man lär sig inte köra bil genom att göra misstag…

Mer information  

om hur du hanterar barkborreskadad och vindfälld skog hittar du bland annat på sakerskog.se och på skogskunskap.se 

Motorsågsutbildningar

Säker Skog anordnar inga egna utbildningar utan hänvisar till certifierade instruktörer/examinatorer som är anslutna till Säker Skogs system. Dessa hittar man på Säker Skogs, Södras och Skogsstyrelsens hemsidor.
Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) anordnar en webbutbildning som tar upp teori, arbetsteknik och grundläggande trädfällning.

Motorsågskörkort

Det finns en rad olika nivåer för motorsågskörkort: A, B, C, D, E, E Bygg, F, och så vidare. Samtliga inriktar sig på grundläggande kunskaper för att använda motorsåg säkert men för olika uppgifter.

A-nivån ger kunskaper för tar upp vedhantering, service av såg och säkerhetsutrustning, B-nivån för vanlig trädfällning, C-nivån avancerad trädfällning och så vidare.

Mathilda Clausén Wingårdh lyfter särskilt fram utbildningen för S-nivån.
– S-nivån avser för skadade träd och rekommenderas för alla skogsägare som ska ta hand om vindfällen. Det är en tvådagarsutbildningoch för att få vara med på utbildningen krävs motorsågskörkort på A- och B-nivån och 80 timmars sågvana.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.