phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt 2018 - ett fantastiskt år!

2018 - ett fantastiskt år!

Året 2018 är på väg mot sitt slut. På många sätt blir det ett år att minnas. Rekordresultat för Södra. Ett jubileumsår där vi med ödmjuk stolthet har haft anledning att fira sagan om Södra. En berättelse som är imponerande. Från en idé om samverkan mellan privata skogsägare till en global skogskoncern ägd av drygt 51 000 aktiva skogsägare. Under 80 år, då världen förändrats radikalt, har Södra som företag haft med- och motgångar men mest medgångar.

Året 2018 är på väg mot sitt slut. På många sätt blir det ett år att minnas. Rekordresultat för Södra. Ett jubileums-år där vi med ödmjuk stolthet har haft anledning att fira sagan om Södra. En berättelse som är imponerande. Från en idé om samverkan mellan privata skogsägare till en global skogskoncern ägd av drygt 51 000 aktiva skogsägare. Under 80 år, då världen förändrats radikalt, har Södra som företag haft med- och motgångar men mest medgångar.

Vi har nu en ännu starkare position och förbättrad konkurrenskraft efter våra omfattande investeringar och omstruktureringar under senare år. Men ett företag som slår sig till ro och blir självgoda kommer över tiden att få problem och försvaga sin innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör att vi nu fortsätter vår resa i Södra med lönsam hållbar tillväxt. Mer innovation. Tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter där hela Södras affärsmodell kommer att påverkas och förändras. Ökad satsning och initiativ för att förbättra privatskogsbrukets ekonomi och attraktivitet. Fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Nya investeringar och satsningar för att stärka vår internationella konkurrenskraft och kundorientering.

Den starka internationella konjunkturen har verkligen gynnat vår bransch under de senaste åren. Priserna har varit höga och i flera fall stigit till rekordnivåer samtidigt som det varit en god efterfrågan. Mycket talar för att den goda konjunkturen kommer att bestå ännu ett tag. Hur länge är det nog ingen som riktigt vet. I en komplex värld är det vanskligt att bedöma framtiden. En betydande del av den goda utvecklingen är driven av en ökad välfärds- och befolkningsutveckling. En annan stark drivkraft är FN:s globala mål för hållbar utveckling till år 2030. Progressiva och framåt företag har ambitiösa mål för sin hållbara utveckling oftast kopplade till FN:s globala mål. Så är fallet för Södra som har 15 mål där tre av dem likställs med våra övergripande finansiella mål. Det är väldigt ovanligt att hållbarhetsmål och finansiella mål likställs. Även om det skapar diskussion och dilemma att realisera dessa mål så kommer över tiden allt fler företag att välja samma väg som Södra.

Ska vi klara klimatmålet för att undvika katastrofala klimateffekter så har skogsnäringen en viktig roll och erbjudande. Näringen kan inte lösa allt, men insikten om att skogen är förnybar, nedbrytbar och återvinningsbar gör skogsfibern unik. Växande frisk skog binder koldioxid och våra 28 miljoner hektar skogsmark i Sverige klimatkompenserar för 19 miljoner människor. Skogen som basindustri, en av Sveriges viktigaste och äldsta industri- och exportnäringar, genomgår nu en förändring från att vara en industri som är världsledande i produktion av traditionella volymprodukter till att bli en ännu viktigare del i framtidens bioekonomi. Fordonsbränsle, bioenergi, gröna kemikalier, textilprodukter, ersättning för plastprodukter gjorda av fossiler, biokompositer, kolfiber som armeringsmaterial, intelligenta förpackningar, grön el och mycket annat. Södra är med i utvecklingen inom de flesta områden som passar in i vår industristruktur. Vi ligger i framkant inom många områden eftersom våra massabruk egentligen är bioraffinaderier. Vi har dock pekat ut biodrivmedel och träbaserade byggsystem som vi på medellång sikt lägger extra investeringsmedel och innovationsresurser på. Samtidigt så är och förblir pappers- och textilmassa och sågade trävaror kärnan i vår verksamhet. Dessa produkter blir mer och mer sofistikerade och samarbetet med våra kunder fördjupas hela tiden. Vi har också stärkt vår råvarusituation genom förvärvet av Bergvik Skogs skogsinnehav i Lettland. Genom affären får vi en bättre struktur på vår virkesimport som kompletterar våra medlemmars virkesleveranser.

Framöver kommer vi i Södra att accelerera vår digitala förändringsresa. Bransch efter bransch genomgår digitaliseringens konsekvenser. Den centrala frågan är om man blir ett offer eller ett företag som drar affärsmässiga fördelar av den digitala industriella revolutionen. Södra har sagt att vi ska försöka bli det mest digitaliserade skogsföretaget i världen eftersom det kommer att stärka vår konkurrenskraft och är affärsmässigt lönsamt. Det digitala precisionsskogsbruket är vägen framåt som kommer att skapa bättre kvalitet, ökad kund- och marknadsorientering, miljömässiga fördelar och en ny och intressantare dialog med våra skogsägare.

Förutom alla dessa positiva förtecken så har vi den krassa verkligheten där ökad populism och nationalistiska överord skapar osäkerhet om uthålligheten i återhämtningen av världsekonomin efter finanskrisen. Eskalering av handelskrig i form av nya och ökade tullar mellan regioner och länder leder ofrånkomligt till lägre tillväxt, lägre konsumtion och investeringar, fallande börser och försämrad välfärd. De stora frågorna får förr eller senare en realekonomisk inverkan. Sverige blir som ett litet och starkt exportberoende land hårt drabbat om vi får en mer sluten värld. Eftersom 80 procent av Södras produkter går på export, får det för oss som företag stora negativa effekter som är svåra att överblicka. Framtiden är fantastisk, men då behövs stabila och långsiktiga spelregler. Politisk klokskap, ökad handel mellan länder, investeringar för att motverka klimatförändringar, goda företag som vill bidra och en öppenhet för att stora förändringar väntar krävs för att bygga en hållbar framtid.

Med det bästa resultatet i Södras 80-åriga historia, engagerade medlemmar och medarbetare och en välinvesterad industri har vi de bästa förutsättningarna att kunna möta sämre tider, ökad konkurrens men också att vara en aktör som blir en förändringskraft i att skapa en bioekonomi med tillväxt och utvecklingskraft.

Lars Idermark, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.