phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Klimatanpassningen måste bli mer intensiv”

”Klimatanpassningen måste bli mer intensiv”

Sommarens varma och torra väder är enligt olika experter ett resultat av klimatförändringar. Det innebär att vi kan räkna med mer extremt väder framöver. Behöver vi då anpassa skogsbruketefter dessa nya förutsättningar, och hur gör vi i så fall det?

Med den pågående klimatförändringen kan vi förvänta oss högre temperaturer och att värmeböljor
blir vanligare de kommande hundra åren. Det förklarar Erik Engström som är klimatolog på SMHI.

Göran Örlander, skogsstrateg i Södra, är också säker på att ett varmare klimat och ett klimat med
längre torkperioder är här för att stanna. Han menar att det är angeläget att använda skogen och
skogsbruket som klimatbekämpningsmetod.
– Brukad och välskött skog gör klimatnytta. Den växer bra och växande skog binder stora mängder koldioxid vilket minskar växthuseffekten som är en orsak till det varma och torra klimatet. Skogen kan även ersätta fossil råvara i många sammanhang. Med skogen till vår hjälp kan vi alltså bidra till att motverka klimatförändringarna, säger Göran Örlander.

Men vi behöver också anpassa skogen och skogsbruksmetoderna efter de nya förutsättningar som nu är ett faktum, menar han.
– Den utveckling vi nu ser kommer att påverka oss i skogsbruket, så det måste vi ta hänsyn till i vår skötsel av skogen. I Södra insåg vi för flera år sedan att klimatanpassat skogsbruk är helt rätt väg att gå. Sommarens väder visar att vi nu måste jobba ännu mer intensivt med det.

STÅNDORTSANPASSNING VIKTIGAST

Att plantera rätt trädslag på rätt mark, så kallad ståndortsanpassning, är enligt Örlander en av de
viktigaste åtgärderna när det gäller klimatanpassat skogsbruk.
– Om det är något trädslag som tål torka så är det tallen. Efter flera år med stora problem med viltbetning av tall så har tyvärr stora arealer tallmark, som är mager, föryngrats med gran, vilket är förödande. Det är även vanligt att björk sätts på fel mark. Tall på tallmark är det som gäller, och vi jobbar hårt för att få bättre balans mellan skog och vilt så att tallplanteringarna kan öka, säger Örlander. (Läs mer om viltbetesproblematiken här (länk)
– Det är också viktigt att välja rätt odlingsmaterial. Förädlade plantor växer bra, men de är också anpassade för framtida klimat, och har en stor genetisk bredd. Detta är bra för en framtid vi vet så lite om.

Vid föryngring av ny skog är det inte bara viktigt att anpassa trädslaget till markens beskaffenhet.
Undersökningar visar att markberedning innan plantering förbättrar möjligheten till lyckade föryngringar, även om den här extrema sommaren har påverkat även dessa föryngringar negativt. Även planttypen har betydelse. Täckrotsplantor klarar generellt torka betydligt bättre än barrotsplantor.

Läs om torkans påverkan på föryngringarna.

Läs om torkans påverkan på plantproduktionen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.