phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra 80 år - en fantastisk historia!

Södra 80 år - en fantastisk historia!

Södras vd och koncernchef Lars Idermark står i granskog. Mörkblå rock, vinröd slips och ljusblå skjorta. Ler.

Det är goda tider. Den globala tillväxten är stark. Europa har repat mod efter en tid där finanskrisen och dess effekter gjort djupa avtryck. Världens största ekonomi, USA, har goda tillväxttal och nya jobb skapas hela tiden. Kina går fortsatt starkt framåt. Vårt lilla Sverige, där 1,4 promille av världsbefolkningen bor, har också en stark utveckling. Allt är inte på topp men sett i ett större perspektiv så står vi oss starka på många plan. Den ständiga frågan är hur länge denna goda konjunktur består.

I allt detta finns det givetvis en global problematik som både är utmanande och krävande. Den globala välfärdsökningen där allt fler får en bättre standard, vilket är glädjande, gör att behovet av alla resurser ökar. År 2050 kommer världsbefolkningen att uppgå till cirka 10 miljarder. Det finns inga enkla svar på hur vi ska finna en värld i harmoni mellan människor och våra naturresurser. En gigantisk utmaning men givetvis möjlig att lösa.
Södra fyller som bekant 80 år 2018. Det vi kallar Södra idag bildades 6 månader innan andra världskrigets utbrott. Det ger anledning till många funderingar.

Under dessa 80 år har världen gått igenom dramatiska förändringar. För miljontals människor har priset i många fall varit mycket högt. Det är lätt att fångas av de negativa händelserna med ofantligt mänskligt lidande. Men utvecklingen har trots allt gått i en positiv riktning med mer demokrati, öppenhet och tolerans. Från planekonomiska lösningar till mer marknadsekonomiska lösningar. Från regleringar till avreglering inom många sektorer. Ökat utbud av varor och tjänster. Frihandel istället för murar. Mer innovation och insikt om att framtiden kräver hållbara lösningar. Allt fler har fått det så mycket bättre. Det var inte bättre för. Kanske för vissa, men inte för alla.

Södra gick från en idé om att vi tillsammans är starkare, än var och en för sig. Att privata skogsägare med en egen industri har allt att vinna för att skapa ekonomisk styrka för skogsgårdens ekonomi. Även om tiderna och förutsättningarna förändras med tidsandan och samhällsklimatet så kvarstår devisen som vår pionjär Gösta Edström formulerade ”Utan kamp ingen seger”.

Kanske känns det lite otidsenligt formulerat 2018, men vi ser idag att frågan om ägande och brukande av våra skogsgårdar ifrågasätts. Frihet under ansvar har varit mottot under de senaste decennierna. Framgångsrikt har det varit.

Under Södras 80 år har vi skapat ett modernt skogsbruk där vi förenar hög och god virkesproduktion med stort ansvarstagande för djur och natur. Kring detta har vi också skapat en väl fungerande industri. Inte utan vedermödor, men så är det alltid när idéer ska bli en lönsam industri. Under dessa 80 år har Sverige blivit en skogsindustriell stormakt och skogsindustrin är en av landets viktigaste nettoexportörer. En bransch som skapar jobb och en levande landsbygd.

Under Södras 80 år har vi skapat ett modernt skogsbruk där vi förenar hög och god virkesproduktion med stort ansvarstagande för djur och natur.

/lars idermark

Nästa resa handlar om skogens stora betydelse som drivande i tillväxten i världens bioekonomi. Arbetet med att ställa om hela samhället till en mer biobaserad ekonomi. För Södras del handlar de kommande åren om att ta tillvara dessa möjligheter. Kärnaffären kommer fortsatt att vara massa och trävaror. Men vår skogsfiber har så mycket mer att erbjuda. Våra satsningar på biodrivmedel och vidareförädling inom byggsystem ska ses mot denna bakgrund. En stark balansräkning, konkurrenskraftig och lönsam industri, marknadsmässiga virkespriser, god skogsskötsel och långsiktiga ägare med kunniga och lojala medarbetare gör att det finns skäl att vara optimistisk. Det är för övrigt roligt att notera att vi detta jubileumsår utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Förpliktigande.

Ser vi lite mer i det korta perspektivet så ser marknaden alltjämt stark ut med goda priser och hög efterfrågan på våra huvudprodukter. Inom byggsektorn i Sverige ser vi dock vissa tecken på avmattning. Men det ska sägas utifrån en hög nivå. Efterfrågan på småhus likaså. Vi ser också de positiva effekterna av de senaste årens omfattande investeringsprogram och gjorda effektiviseringar. Det gör att 2018 har förutsättningar att bli ett starkt år för Södra. Varningstecken är dock om inskränkningar i frihandeln blir omfattande. Frihandel har vi tagit som en självklarhet och alla vet av erfarenhet att det ökar välfärden och skärper konkurrensen, vilket är bra på många sätt.

När det nu är valrörelse i Sverige finns det anledning att lyfta fram skogen och dess betydelse och möjligheter framåt och få klara besked om vi som privata skogsägare ska kunna fortsätta det oerhört framgångsrika sättet att sköta våra skogar utan oklarheter om ägande och brukande. Över tiden brukar dock klokskapen segra.

Trevlig sommar i skog och mark!

Lars Idermark, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.