phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Högre plantkvalitet med fröodling inomhus

Högre plantkvalitet med fröodling inomhus

Unga björkar, cirka 3 meter höga, i ett växthus med vita väggar. Några få gula blad på grenarna.

I arbetet med att ta fram nästa generations björkplantor tar Södra nu ett nytt grepp. Genom att anlägga en växthusplantage med björk kommer fröförsörjningen bli mer stabil, vilket underlättar planeringen av både odling och försäljning. De framtida plantorna kan därmed hålla en jämnare och högre kvalitet.

Fröplantager är inget nytt för Södra. Som delägare i ett antal plantager för fröodling har Södra stor erfarenhet av detta odlingssätt.
– Vi har länge använt plantager för att ta fram förädlat material för odling av olika trädslag med målet att höja både kvaliteten och tillväxten i de kommande skogliga föryngringarna, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor.

Nytt är dock att Södra nu på plantskolan i Falkenberg tillsammans med Svenska Skogsplantor satsar på en björkfröplantage som är helt och hållet inomhus. I Finland har man med liknande plantager nått lyckat resultat och nu blir alltså Södra först ut i Sverige.
– Det faktum att björkarna under hela året står inomhus i ett växthus är nytt för både oss i Södra och inom svensk björkfröodling. Andra skogsfröodlare odlar björkfrö ute på fält, och Skogforsk har även en björkfröplantage i krukor så att de fröproducerande träden enkelt har kunnat stå både ute och inne, berättar Johan Henriksson, odlingschef vid Södras plantskola i Falkenberg.

Upprätthåller förädlingsgraden

– Genom god skötsel i form av bevattning, gödsling och beskärning ska björkplantorna ge frö från och med 2019, säger Johan Henriksson.

– En fördel med odling inomhus är att träden blommar tidigare på året och därmed endast korsar sig med varandra. Därmed slipper man pollen utifrån och den höga förädlingsgraden upprätthålls. Björkarna i växthuset kommer att hålla sig vitala i cirka 10 år, därefter ger de plats för nästa generation, säger Johan Henriksson.

I det 400 kvadratmeter stora växthuset i Falkenberg står sedan i somras de 20 genetiskt bästa björkarna från Skogforsk. Björkarna som nu är cirka tre meter höga är framtagna genom traditionell trädförädling.
– Björkarna har etablerat sig väl och nu ska vi lära oss sköta dem och få dem att producera frö. Det gör vi genom att anpassa vattningen och gödslingen samt med viss beskärning av kronan, berättar Johan Henriksson.

Om projektet faller väl ut ska björkarna kunna förse hela Götaland med behovet av björkplantor inom de närmaste åren.
– Vi förväntar oss ingen skörd av frön under 2018 men från 2019 och framåt hoppas vi på att kunna skörda frö vartannat år.
– Det är fantastiskt kul och spännande att Södra tillsammans med Svenska Skogsplantor satsar och vågar ta detta initiativ för att få fram bra björkfrö för framtiden. Tack vara denna satsning hoppas vi få en stabil fröförsörjning framåt, vilket kommer att underlätta planering av både odling och försäljning. Vi odlar cirka en halv miljon björkplantor varje år – det är så mycket som efterfrågas. Med det nya växthuset kommer vi inte att öka antalet plantor men förutsättningarna finns om efterfrågan ökar, säger Johan Henriksson.

Växthuset för björkfröodling i Falkenberg är cirka 400 kvadratmeter stort och 6 meter högt. Det byggdes hösten 2016, förbereddes för plantering våren 2017 och sommaren 2017 planterades de 20 björkarna.

Växthuset för björkfröodling i Falkenberg är cirka 400 kvadratmeter stort och 6 meter högt. Det byggdes hösten 2016, förbereddes för plantering våren 2017 och sommaren 2017 planterades de 20 björkarna.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.