phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Ett fossilfritt Södra - en fråga om överlevnad"

"Ett fossilfritt Södra - en fråga om överlevnad"

Att arbeta med hållbarhet och att tänka grönt är idag en självklarhet. Både som individ och som företag. Södra har nu startat projektet Ett fossilfritt Södra med målet att göra industrin fossilfri till 2020 och transporterna fossilfria till 2030. – Projektet bidrar till att vi samarbetar, breddar spetskompetensen och ser till att vi drar åt samma håll på Södra. Vi har ett tydligt mål och vet vart vi ska, säger Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare och samordnare för Ett fossilfritt Södra.

Skogsnäringen har en viktig roll för att driva utvecklingen mot en bioekonomi och ett av Södras tre koncernövergripande hållbarhetsmål är fossilfrihet. Södra är framgångsrika i arbetet så här långt men vill vara ledande i utvecklingen. Därför har Södra startat projektet Ett fossilfritt Södra som är uppdelat i två delprojekt. Ett som ska fokusera på fossilfri produktion 2020 och den andra på fossilfria transporter 2030.
– Södra har historiskt varit föregångare kring utfasning av fossila källor, något vi sparat mycket pengar på. Ofta har det handlat om enskilda initiativ. För att komma åt de sista fossila källorna och bli fossilfria krävs att vi nyttjar den breda kompetensen som finns i hela koncernen, har en gemensam strategi och påverkar marknadsutvecklingen i vår riktning. Då kan även de sista fossila utsläppen elimineras på ett lönsamt sätt, säger Henrik Brodin.

Högt på agendan

Intresset för fossilfritt är väldigt stort. Många besökare i Södras monter på Elmia Wood i början av juni passade på att lyssna på Henrik Brodin när han berättade om arbetet med Ett fossilfritt Södra.

Arbetet med att uppnå fossilfrihet inom Södra är redan i full gång och viktiga steg på vägen är redan tagna. Styrelsen tog i slutet av augusti beslut om att investera drygt 100 miljoner kronor för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Södras anläggningar tankar idag sina arbetsfordon enbart med fossilfri HVO-diesel precis som Södras eget åkeri med 24 lastbilar. Merparten av de åkerier som kör in råvara från skogen till Södras industrier tankar även de fossilfri HVO-diesel.

Delprojekten i projektet Ett fossilfritt Södra har en gemensam plattform, färdplan och mål med samma riktning som de nationella målen.
– Som företag idag kan man inte överleva på marknaden om man inte jobbar med hållbarhetsfrågor och vi är långt ifrån ensamma med att arbeta med detta, säger Henrik Brodin. Fossilfrihet och en klimatpositiv verksamhet står högt på Södras agenda och vi har bland annat skrivit under utmaningen från Fossilfritt Sverige och vi hoppas att många fler följer efter, säger Henrik Brodin.

Det här är något vi måste göra, världen förändras och det är ett vägval för oss att bli fossilfria. Det är det svåraste av våra mål att nå och det kommer krävas förändringar i processer och arbetssätt inom Södra. Genom att göra det nu kan vi möta kundernas efterfrågan på fossilfritt och även påverka omvärlden i omställningen.

/lars idermark, koncernchef i södra

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.
– Det är viktigt att visa att näringslivet står bakom ambitionen att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det visar både politiker och allmänhet att det här är en utveckling man stödjer. Det visar även för andra företag att man förstått att det går att förena minskade utsläpp med högre tillväxt och leder på det sättet till en snöbollseffekt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Han fortsätter:
– Skogsindustrin är ju en ryggrad i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Trycket på råvaror till biobränslen kommer att öka, men även till alla andra områden där icke förnybart material som plast, textilier och byggmaterial måste ersättas. Att skogsbolag i det läget har en långsiktigt hållbar strategi i sitt brukande av skogen är absolut nödvändigt.

Utmaningar och möjligheter

Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare och samordnare för Ett fossilfritt Södra:
– Södra har 15 hållbarhetsmål varav det ena målet är att Södra ska ha en fossilfri produktion senast 2020 och fossilfria transporter senast 2030. Detta mål har även likställts med de finansiella målen. Detta arbete är långt ifrån klart och jag ser flera utmaningar längs vägen. Vi behöver få med EU i vårt arbete vilket är svårt då de inte är lika långt fram i arbetet som vi är i Sverige. På EU-nivå ligger fokus i att ställa om elsystemet till fossilfritt, det har vi redan gjort i Sverige. Därför ligger vårt fokus i Sverige tydligare på nästa steg som är transportsektorn. På EU-nivå är man orolig över att välja fel hållbart alternativ och det riskerar att leda till att man bara får kvar det ohållbara. Så jag ser flera utmaningar där bland annat politiken är en del.

– Vi vill och måste vara med och driva förändringen mot ett fossilfritt samhälle. Vår verksamhet har så mycket att erbjuda samhället vad gäller omväxlingen till en bioekonomi och därför söker vi ständigt efter möjligheter att leverera framtidens lösningar. Projektets huvudsyfte är att detta ska generera lönsamhet. Visst är det ett visionsmål och vi kan misslyckas, men når vi 95 procent är det bra. Vi måste arbeta med detta då det inte går att överleva som företag om vi inte gör det. Våra samarbetspartners och andra företag ställer krav på oss vilket vi pushar dom att göra. Det i sin tur ger oss en marknadsfördel och jag tror stenhårt på detta. Vi ser också att våra intressenter visar ett allt större intresse för att samarbeta med oss. Vi visar vägen.

Roine Morin, hållbarhetschef i Södra:
– Det viktigaste med detta projekt är att vi kompletterar den redan hållbara verksamheten med utmaningar som sträcker sig utanför våra verksamhetsgrindar och att vi påverkar längs hela vår värdekedja. Möjligheterna med projektet är att vi blir ledande inom området och att vi på ett proaktivt sätt påverkar samhället. Förhoppningen är att alla inom Södra tar till sig projektet och med gemensamma krafter jobbar mot målet.

Magnus Petersson, chef entreprenörs-och teknikutveckling Södra Skog och projektdeltagare i 2020-projektet:
– Södra arbetar efter de hållbarhetsmål som är beslutade i styrelsen vilket ger oss unika fördelar jämfört med andra branscher som betong och plast som har en hög miljöbelastning. Att ta ytterligare ett steg i detta arbete genom att sträva efter ett fossilfritt Södra gör skogsbranschens miljöfördelar än större. Medvetna konsumenter i olika led kommer att göra aktiva miljöval och då står skogsbranschen sig väl i konkurrensen. Det kommer också att gynna Södras medlemmar, eftersom det har betydelse för den långsiktiga lönsamheten för skogsgården.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.