phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kraftig expansion i Långasjö

Kraftig expansion i Långasjö

Det har pratats mycket om expansion Värö, men i år är det expansion Långasjö som gäller. 100 miljoner investeras och produktionen ökar kraftigt på bara några månader. – Det är slitsamt för många just nu, men alla på sågen överpresterar. Jag tror jag talar för de flesta när jag säger att allt slit uppvägs av den framtidstro och positiva anda som genomsyrar sågverket, säger Magnus Algotsson, platschef vid sågverket.

I en intervju vid starten av projektet sa Magnus "Jag vet att alla medarbetare kommer att göra sitt allra bästa för att förvalta förtroendet vi har fått av Södras ledning". Ett citat som stämmer mer än väl, så här halvtid in i projektet, där allt flyter på enligt plan. Under perioden har man till och med levererat 10 000 kubikmeter mer och producerat 3 500 mer än affärsplanen.

– Det är en stor utmaning är att produ­cera det kunden vill ha samtidigt som vi expanderar. Vår plan är att bygga upp lager, som vi kan använda när vi stänger ner klen­linjen för montage. Eftersom efterfrågan är så stark har vi fått leverera ut av det vi tänkt bygga lager med. Det är givetvis jätteroligt att det är så bra efterfrågan på våra produk­ter, men det ökar trycket på oss att producera ännu mer för att kunna lagra. Vi kommer dock att få en del hjälp från Värö, Orrefors och Torsås.

Vecka 44 är tidpunkten då sågverket åter ska vara i full produktion. Fram tills dess kommer de 150 medarbetarna successivt att få ytterligare 25 nya arbetskamrater.

Bakgrunden till att satsningen görs i Långasjö är att sågen ligger geografiskt strategiskt för virkes­fångst och transport.

– Genom att avveckla Torsås och Ramkvilla får vi hit volymerna som tidigare gick till dem. Vi får mer volym, trots att vi inte får större upptag­ningsområde för timmer, utan snarare blir det lite mindre. Samtidigt blir produktionen rationellare när man moderniserar och ökar kapaciteten på en anläggning, säger Magnus.

Vad är det då som görs på sågverket som åstad­kommer ökningen från 285 000 kubikmeter till 360 000? En kapacitetsökning som motsvarar 15 fler timmerbilar om dagen.

Sågen

I dag består sågen av en klenlinje och en grovlinje. Klenlinjen kommer att bytas ut mot en fulloptime­rad profileringslinje. Leverantör är AriVislanda. Grovlinjen kommer att finnas kvar.

– Kantverket har varit en flaskhals, eftersom både klen- och grovlinjens sidoutbyten ska igenom där. Med det nya flödet går varorna från klenlinjen direkt till råsorteringen och därmed frigörs kapacitet i kantverket till grovlinjen. På så sätt kan båda linjerna också såga fortare, säger Magnus.

Den nya klenlinjen har en max­hastighet på 150 meter per minut jämfört med den befintliga som har 88 meter per minut. Att det blir två separata flöden istället för ett som idag, gör att det också blir en bättre flishantering, där det inte stoppar upp lika lätt. Upphandling av flishantering pågår.

Projektet går enligt plan och vecka 30 stängs sågen och befintlig klenlinje demonteras. Montaget av den nya linjen påbörjas vecka 31. Intrimning kommer att pågå vecka 37 till 42 och provdrift och övertagande sker vecka 43. Från vecka 44 är det full produktion.

Råsorteringen under byggnation.

Råsortering

I råsorteringen blir det en ny ströläggare. Kapaci­teten ökar från 300 000 till 400 000 kubikmeter om året. Maskinleverantör är Renholmen.

– Den befintliga lokalen behöver byggas till och byggnationen av den ska vara klar under våren. Den befintliga ströläggaren kommer att behållas som reserv i framtiden och användas under pro­jekttiden och i uppstarten. Övertagandet av den nya ströläggaren sker vecka 46.

Tork

Torken är det projekt som har kommit längst och där var övertagandet redan vecka 20. Långasjö har valt en TC-tork som står för tvärcirkulations­tork. Det är en nygammal torkningsteknik och en blandning mellan vandringstork och kammartork. Leverantör är Valutec.

Tekniken går ut på att man torkar i åtta separata zoner och med ett blåsdjup på tre paket. Normalt är 10-12 paket. Med blåsdjup menas den sträcka som luften färdas genom paketen.

– Det blir en bättre kvalitet och högre kapacitet i torken. Vi kan styra varje zon bättre mot målfukt­kvoten. Den nya torken innebär en ökad kapacitet på 90 000 kubikmeter om året och med det ligger torkkapaciteten lite över sågvolymen, säger Magnus.

Virkesmagasinet som är på hela 8 000 kvadrat­meter är förmodligen Europas största.

Magasin

Virkesmagasinet, som förmodligen är Europas största, är klart. Magasinet är på hela 8 000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 400 normalstora garage.

Bakgrunden till magasinbygget är att frigöra yta för flytten av sortimentet till svensk bygghan­del från Torsås till Långasjö. Det nya magasinet kommer endast att användas för varor till Neder­länderna. Där byggs också ett litet mottagnings­kontor för exporten, som snart är klart.

– Vår internlogistik kommer att bli så mycket bättre. Vi har exporten i södra delen av anlägg­ningen och svensk bygg i norra delen, vilket gör att det blir betydligt mindre trafik inne på området. Det förbättrar arbetsmiljön. Chaufförerna kom­mer också kunna sköta sig mer själva. I och med investeringen kommer två tredjedelar av våra färdigvaror att lagras under tak, säger Magnus Algotsson.

Sågverket i Långasjö är ett av Sveriges äldsta. Att Södra nu väljer att satsa betyder mycket för Södras medlemmar, medarbetare och bygden. Det är en viktig strategisk satsning att ta Långasjö in i framtiden och trygga virkesförsörjning i området och skapa fler arbetstillfällen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.