phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Den skogsbaserade bioekonomin växer sig allt starkare

Den skogsbaserade bioekonomin växer sig allt starkare

Det är framtidstro inom skogsnäringen. Närmare 40 miljarder i investeringar inom svensk skogsindustri fram till 2018 talar sitt egna språk. Alla som satsar vet att den globala konjunkturen för närvarande är god men att det alltid kommer sämre tider. Oaktat detta så kommer efterfrågan på traditionella produkter att vara stark, drivet av befolkningstillväxt, handel och välfärdsökning för allt större grupper. Våra produkter kommer att behövas.

Det är ett perspektiv. Det andra perspektivet är insikten om skogens potential i arbetet med att finna en väg framåt för ett hållbarare sam­hälle. Mycket av det som idag görs av fossila produkter kan göras av skogsråvara – gröna kemikalier, kompositmaterial, biodrivmedel, grön el och mycket annat. Vägen mot ett hållbarare samhälle innebär stora utmaningar, men med ekonomiska stimulanser, politisk klokskap, globalt samarbete och ett dynamiskt näringsliv där teknik och marknad kan utvecklas har vi skäl att vara optimistiska.

Utvecklingen kommer dock inte att vara helt oproblematisk. Stora samhällsomdaningar har sällan eller aldrig gått utan uppoffringar och nytänkande. Att gamla jobb försvinner och nya tillkommer är inget nytt, men tempot kom­mer att vara mycket högre nu. Forskare som studerar digitaliseringens konsekvenser anger att 57 procent av dagens jobb är i riskzonen för automation och 35 procent av de färdigheter som vi tycker är viktiga idag kommer att bytas ut inom fem år. I allt detta ska vi finna en väg framåt för Södra.

Att vara ett företag som investerar och ex­panderar för att stärka sin konkurrenskraft är basen för att vi ska vara relevanta framöver i en allt mer global marknad. Vi har också bestämt oss för att vara ett världsledande digitalt skogs­företag. Vi talar om det digitala precisionsskogs­bruket där vi i hela värdekedjan från "frö till slutkund" drar fördelar och bygger nya digitala plattformar för att vara nyskapande och kund­orienterade. Här har vi mycket att utveckla.

 

Respekten för äganderätten och rätten att förfoga och bruka sin skog utan byråkrati och hämmande detaljstyrning är avgörande för utvecklingen.

/Lars Idermark, vd och koncernchef

En förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta att vara en skogsindustriell stormakt är att vi kan bevara det som är unikt i Sverige. Respekten för äganderätten och rätten att förfoga och bruka sin skog utan byråkrati och hämmande detaljstyrning är avgörande för utvecklingen. Det som byggt vår unika position utmanas nu på olika sätt när man ser myndig­heters och aktivistgruppers resonemang och handling. Att mota denna utveckling är helt av­görande för näringen. Södra har under mer än 20 år arbetat med ett aktivt naturvårdsarbete i samklang med ett effektivt modernt skogsbruk som både är klimatpositivt, bevarar artrikedom och finner nya lösningar för produktion av skogsråvara. I ett internationellt perspektiv är Sverige ett föredöme. En viktig del i att öka in­sikten och kunskapen om skogsnäringen är att informera och upplysa den breda allmänheten. Initiativet Svenska Skogar, som den samlade skogsbranschen står bakom, har till syfte att på ett mycket enkelt sätt sprida kunskap om skogen och att vi har ett långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk i Sverige.

Till sist. Våren är på väg att övergå i försommar. En härlig tid att vara i skog och mark. Det gäller att ta tillvara känslan med vad naturen erbjuder av ökat välbefinnande för oss alla.

Allt här i livet är inte bara ekonomi, kon­junktur och marknad.

Med vänlig hälsning

Lars Idermark, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.