phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Röjning - en lönsam investering

Röjning - en lönsam investering

– Att se till att din skog blir röjd i tid är bland det lönsammaste du kan göra i skogen. I det korta perspektivet kostar det en slant, men detta får du igen mångdubbelt i kommande gallringar och föryngringsavverkningar, säger Henrik Nordlund, Södra.

Vid röjningen regleras blandningen av trädslag i beståndet. De träd som lämnas kvar kallas huvudstammar. Det är huvudstammarna som ska producera virke och det är deras behov av växtutrymme som avgör när det är dags att röja.

Val av trädslag

Genom att välja trädslag med hög volymtillväxt kan du höja den ekonomiska avkastningen i din skog rejält. Gran eller tall rekommenderas som huvudträdslag i produktionsskog, på grund av sin snabba volymtillväxt och relativt okomplicerade skötsel. Björk har hög tillväxt under perioden fram till första gallring. Därifrån och fram till föryng­ringsavverkning växer gran och tall bäst. Även om man tar hänsyn till att vissa lövträd kan slutav­verkas tidigare än barrträden, så ger sammantaget gran och tall högst lönsamhet på de flesta marker. Lövträden fyller också en viktig funktion i barrbestånden både som naturhänsyn och som kom­plement där barrträden växer dåligt eller saknas.

Grövre träd och minskad skaderisk

I den välröjda skogen gynnas diameterutveck­lingen och virkeskvaliteten och det genererar större intäkter när det är dags för gallring och föryngringsavverkning. Samtidigt minskar kostnaderna i kommande avverkningar eftersom skördarens arbete går snabbare i en välröjd skog.

I en välröjd skog minskar också risken för skador på beståndet, framförallt på lång sikt. Bland annat minskar risken för framtida storm- och snöbrott i ett bestånd som är välröjt.

– Genom röjningen skapas dessutom förutsätt­ningar för biologisk mångfald i beståndet och rätt utförd tar man tillvara de naturvärden som finns. Eventuella misstag vid föryngringen, exempelvis granplantor för nära en bäck, kan rättas till i röj­ningen genom att granen röjs bort och lövet får stå kvar, säger Henrik Nordlund.

Röj i rätt tid

Tidpunkten för röjning är viktig. Normalt sett har man 1-2 år på sig att röja ett bestånd för att kunna tillgodogöra sig effekterna. Dessutom blir efter­satta röjningar dyrare att ta hand om.

– För varje höjdmeter som överskrider den optimala höjden för röjning ökar kostnaden för röjningen med mellan 800 och 1 000 kronor per hektar – det är en markant kostnadshöjning, kon­staterar Henrik Nordlund.

När vet man då att det är dags att röja? Det finns några olika tecken i beståndet som du kan titta efter och som indikerar att det är dags att röja.

Är avståndet mellan de översta kvistvarven på barrträden kortare än längre ned är det ett tecken på att det snart behövs en röjning. Om träden i be­ståndet står mycket tätt, det vill säga med mindre än en meters avstånd från varandra, är det också dags för röjning. Detsamma gäller om lövträden är lika höga eller högre än barrträden.

– Ser du inte något av dessa tecken är det troligen klokt att vänta något år med röjningen. Rådfråga din skogsinspektor om du är osäker på röjningstidpunkten.

Planera din röjning

Innan du bestämmer vem som ska göra jobbet är det klokt att se över hela röjningsbehovet i din skog. Använd skogsbruksplanen om du har en sådan.

– Om du tänker röja själv bör du fundera igenom hur mycket av röjningsbehovet som du hinner med själv. Normalt sett har man 1-2 år på sig att röja ett bestånd i rätt tid. Räkna med att det tar mellan 2 och 5 dagar att röja ett hektar själv, beroende på hur svår röjningen är och hur van du är. En proffsröjare röjer ett hektar på i snitt 1,5 dagar.

Är du tveksam eller bedömer att du inte kommer att hinna med allt själv? Kontakta din skogsin­spektor och kom överens om vilket område som ska röjas.

– Du kan gärna låta Södra röja till en viss summa eller en viss tid och sedan utvärdera resul­tatet innan du tar beslut om fortsättningen.

– Kom ihåg att en utebliven röjning gör beståndet svårskött under väldigt lång tid, medan en väl utförd röjning är en säker investering. Rätt utförd röjning i rätt tid ökar värdet på skogen avsevärt mer än vad bankräntan kan ge i tillväxt. Det har aldrig varit mer lönsamt att investera i röjning än nu, säger Henrik Nordlund.

Kunskap och mer information

Behöver du hjälp att komma igång att röja själv? Kontakta Södra för information om kurser i ditt närområde.

Här hittar du information om Södras utbildningar.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.