phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras nya verksamhet i Storbritannien: Stark marknadspotential

Södras nya verksamhet i Storbritannien: Stark marknadspotential

Sedan förvärvet av Crown Timber Group (plc) i mars 2016 är Södra stolt ägare till ett försäljnings- och distributionsbolag som är välpositionerat i marknaden för att dra nytta av den byggboom som Storbritannien behöver för att klara sin bostadsbrist. Omprofileringen till Södra Wood Ltd kommer att vara helt genomförd den 1 januari 2017.

För att lära sig mer om den brittiska och irländska marknaden och välkomna bolaget in i Södrafamiljen besökte Södras styrelse huvudkon­toret i Cirenscester i början av oktober. I gruppen ingick bland andra Södras styrelseordförande, Lena Ek, koncernchef Lars Idermark och Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood. 

De budskap de fick var uppmuntrande. Södra Wood Ltd är det enda bolag som handlar med alla Storbritanniens större inköpsgrupperingar inom bygghandel, nämligen Combined Buying Associa­tion, Fortis Merchants, H&B Group, National Buying Group, Independent Buying Group och Timber Buying Group. Södra Wood Ltd är därför välpositionerat för att uppfylla sin långsiktiga vision om att vara den största leverantören av barrträ till landets bygghandel. I Storbritannien förser Södra inköpsgrupperingarna med kon­struktionsvirke, CLS*, läkt (till tak) och trall. Den största volymen utgörs av konstruktionsvirke och CLS, båda avsedda till husbyggnation.

Utöver bygghandeln så är industrikunder en viktig del. Det är främst tillverkare av takstolar och trästommar. Produkter de köper är TR 26 och CLS.

Södra Wood Ltd är en del av affärsområdet Södra Wood inom Södrakoncernen. I verksamhe­ten ligger allt fokus på de brittiska och irländska marknaderna, med en årsomsättning på runt 120 miljoner brittiska pund (2015) för konstruktions­virke. Södra hade tidigare ett ägande på 20 procent i företaget, vilket ökade till 100 procent den 31 mars.

Södras verksamhet i Storbritannien och Irland har 41 anställda och distribuerar för närvarande 50-60 lastbilar med högkvalitativa trävaror om dagen till kunder via sina distributionsterminaler i Dundee, Skottland, Wicklow, Irland samt Sheerness och New Holland, båda i England.

Förvärvet av Crown Timber har också medfört ägande av ett sågverk i Hamina (Fredrikshamn) i Finland. Sågverket blir ett mycket viktigt komple­ment till övriga sågverk i Södra och är ytterligare en konkret fördel med förvärvet av Crown. Såg­verket i Hamina har 40 anställda och tillverkar hyvlad gran av konstruktionskvalitet. Deras specialitet är att de i princip enbart producerar 5,4- och 6-meters längder, som kan vara svårt att få fram i tillräcklig omfattning från de svenska sågverken. Hamina producerar 150 000 kubikmeter sågade trävaror per år. 

 

Södras styrelse på besök hos Södra Wood Ltd i Storbiritannien.

Främsta exportmarknad

– Storbritannien/Irland är vår viktigaste export­marknad. I och med det här förvärvet har vi fått kontroll över hela leverantörskedjan, från produk­tion till slutanvändare, vilket är värdefullt och ger oss möjlighet till tillväxt, säger Jörgen Lindquist. 

Naturligtvis finns det utmaningar. Priskonkur­rensen är kraftig och hotet att bytas ut mot CLT, som är hoplimmade träbitar, stål och golv- och väggelement finns alltid där. Storbritannien har dock fortfarande en blygsam användning av konstruk­tionsvirke jämfört med andra europeiska länder, vilket innebär en utmärkt möjlighet för tillväxt. Inom Storbritannien används betydligt mer kon­struktionsvirke i Skottland än i England och Wales, vilket visar på den stora brittiska potentialen.

Varumärket Södra har gott anseende i Storbritannien, och under epoken Crown Timber var det vanligt att kunder frågade särskilt efter virke från Södra eftersom virket hade hög kvalitet. Förvärvet har därför välkomnats av marknaden.

– När Södra var delägare i Crown Timber köpte Crown en stor volym från Södra, men de köpte även från andra leverantörer och dessutom hade de sin egen produktion i Hamina. Nu när vi har hela affären kan vi göra det som är mest effektivt för oss och skapa ett rationellt sortiment på respektive sågverk. Det är framför allt en stor förbättring för sågverken i Mönsterås och Värö. Det innebär också att vi får kontroll på försäljning i Storbritannien och Irland och kan styra priser och specifikationer på ett mer effektivt sätt, säger Jörgen Lindquist. 

Kundbesök hos Stuart Milne

Under besöket hos Södra Wood Ltd reste Södras styrelseledamöter till Stuart Milne Timber Systems i Witney, Storbritanniens största och mest avance­rade tillverkare av byggelement och en av Södras största kunder i landet. Här tar man enbart emot PEFC- eller FSC-certifierat virke.

Vd för Stuart Milne Timber Systems, Alex Goodfellow, förklarade att den stora potentialen för att öka andelen konstruktionsvirke inom husbyggnationen i England och Wales hänger på att upplysa om träets fördelar. Han tillade att en regering som är starkt proaktiv för husbyggnation skulle främja tillväxt i hela sektorn. 

Flera saker talar för byggträelement. Bristen på betongblock (det populäraste materialet i England och Wales), är en, att byggträelementen gör att byggprojektet snabbt blir inflyttningsklart, är en annan. Det är dessutom brist på arbetskraft och då är byggen med byggträelement inte lika resurskrävande vilket är en fördel, förklarade Goodfellow. Deras samarbete med exempelvis Premier Inn, som nu har 250 hotell med trästomme i Storbritannien, är en övertygande referens.

Marknaden finns för att uppfylla den långsik­tiga visionen om att vara den största leverantören av barrträ till landets bygghandel och industri.

– Målet är lönsam tillväxt, och allt är nu på plats för att Södra ska kunna växa till nya höjder med trä i Storbritannien, säger Jörgen Lindquist.

* CLS = Canadian Lumber Standard. Det är en regel tillverkad efter de kanadensiska standard­måtten (38x89 är den vanligast CLS dimensionen).

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.