phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nya tjänster tar form nära medlemmarna

Nya tjänster tar form nära medlemmarna

Medlemmarnas behov och önskemål ska nu i ännu större utsträckning styra när nya skogliga tjänster tas fram. – Vi är precis i början av vårt arbete, och målet är att jobba närmare skogsägarna för att utveckla de tjänster de vill ha, säger Mats Johansson, ansvarig för utvecklingen av Södras skogliga tjänster.

I våras genomförde Södra Skog en workshop tillsammans med medlemmar och medarbetare från Södra Innovation och Nya affärer. Syftet var att lyfta fram medlemmarnas önskemål om tjänster för att utifrån det jobba fram ett framtida tjänstekoncept. Det var också ett sätt att testa ett nytt arbetssätt.

– Metoden var lyckad. Idéerna som kom fram i detta sätt att jobba tillsammans var både många och intressanta, säger Mats Johansson.

Två idéer jobbar man nu redan vidare med. Den ena handlar om strategisk analys – en avancerad skoglig rådgivning som inledningsvis kommer att erbjudas lite större skogsägare. Den andra handlar om att vidareutveckla funktionerna på nya externa webben som lanserades i början av sommaren.

– På sikt ska man mötas av en mer personanpassad startsida på www.sodra.com via vilken medlemmen ska nå de olika e-tjänsterna. Det handlar om att sätta det viktigaste i centrum och bygga tjänsterna kring den egna fastigheten. Vi lyfter på detta sätt alla e-tjänster till en bättre och jämnare nivå.

Aktuell och kostnadseffektiv

På workshopen framkom flera idéer på och önskemål om tjänster som kommer att arbetas med lite mer långsiktigt. Någon typ av planabonnemang är en sådan.

Ett planabonnemang skulle kunna innebära att skogsägaren betalar en prenumerationsavgift för att löpande få skogsbruksplanen uppdaterad både vad det gäller beskrivningen av skogen, vilka åtgärder som är lämpliga att göra och vilka åtgärder som är utförda. En ständigt aktuell information om medlemmens skog alltså.

– I en framtid ser vi att vi skulle kunna föda en sådan uppdaterad plan med information från olika källor, exempelvis skördardata och fjärranalys med hjälp av laserskanning, flygfotografering och kanske till och med satellitdata. I och med att denna information blir allt billigare tror vi att vi skulle kunna erbjuda en kostnadseffektiv tjänst baserad på detta.

Större värde

Värdet av en planabonnemangstjänst skulle kunna bli ännu större, förklarar Mats.

– Med mer uppdaterad information ökar nyttan av alla andra tjänster. Det skapar också möjlighet till kvalificerad rådgivning på distans. Digitaliseringen innebär att man kan sköta skogen på ett helt nytt sätt. Det blir enklare att exempelvis beställa tjänster, se kassaflöde och ha koll på skötselbehovet. Skogsbruksplanen blir helt enkelt ett mycket vassare verktyg.

Någon form av målbildsverktyg som skogsägaren kan använda för att beskriva målet med sitt skogsbrukande är ett önskemål som framkom på workshopen. Ett annat är att det ska vara enklare än idag att komma i kontakt med Södra. I det senare fallet pågår nu ett projekt som leds av Medlemsservice.

Mats Johansson vill gärna lyfta fram appen Skogsägare som en tjänst som har utvecklats utifrån skogsägarnas behov och som ständigt kan bli bättre.

– För några veckor sedan lanserades en ny version av appen med nytt gränssnitt och en mer komplett planinformation, berättar han.

I en förlängning vill vi att skogsägaren ska bli mer engagerad och aktiv i sitt skogsbrukande. Och det vi nu ska jobba fram är tjänster som ska underlätta olika val för skogsägaren i dennes aktiva skogsbrukande. Och det gör vi naturligtvis tillsammans med våra medlemmar, säger Mats Johansson.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.