phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Föryngringsavverkningen viktig för Conny

Föryngringsavverkningen viktig för Conny

Conny Skoglycka vill inte vänta för länge med att föryngringsavverka mogen skog. Stora värden växer på markerna och målet är att driva skogsgården som ett företag för att trygga familjens framtid.

I 5 år har Conny Skoglycka ägt Bodatorp, några mil norr om Oskarshamn. Gården har funnits i släkten sedan 1911 och genom ett gene­rationsskifte tog Conny över efter sin mamma. Conny arbetar på Scania i Oskarshamn och bor på gården tillsammans med hustrun Katarina och barnen Carl och Minna. 

Två avverkningar

Bodatorp är på 392 hektar varav 315 hektar är produktiv skogsmark. Terrängen är ganska bergig och marken talldominerad. Cirka 65 procent är tall, 22 procent gran och resten blandad lövskog.

– Sedan jag tog över skogen har jag gjort två föryngringsavverkningar, delvis för att kunna kompensera syskon efter generationsskiftet, men också för att det fanns en hög andel gammal skog på fastigheten. 

Totalt har avverkningsmogen skog motsva­rande cirka 15 procent av den produktiva skogs­marken tagits ned. Ungefär lika mycket finns kvar att avverka. För att få balans i åldersfördelningen räknar Conny med att det är rimligt att i genom­snitt avverka 1,0-1,1 procent av den produktiva skogen årligen under omloppstiden på 90–100 år.

– Den senaste avverkningen gjordes våren 2015. Det var en 110 år gammal blandskog, totalt cirka 15 hektar som gav ungefär 250 kubikmeter per hektar. Jag har anlitat Södra för båda mina avverkningar och det har fungerat jättebra. De entreprenörer som kommer hit och jobbar har bra utrustning, effektiva arbetsmetoder och vet hur de ska ta hänsyn till miljön. 

Där den gamla blandskogen stod finns idag en ny tallplantering.

– Jag valde Södraplantan eftersom den har ett gott rykte och för att det har satsats mycket på förädling av plantmaterialet. Viltbehandlar gör jag själv och det behövs verkligen för att plantorna ska växa här. 

Gynna tillväxten

 

Samtidigt som Conny vill driva skogen som ett företag har han och övriga familjen ett starkt naturintresse. De älskar att ströva omkring i den fullvuxna skogen.

– Det är ändå viktigt att hela tiden gynna tillväxten, säger han. Därför har jag nyligen skrivit det första röjningskontraktet med Södra. Även om jag vill göra mycket själv i skogen inser jag att tiden inte finns just nu när barnen är små. Röjning kostar visserligen på kort sikt men det lönar sig ändå att låta göra den. Jag vet ju att för varje år jag väntar med att röja så ökar de framtida kostna­derna för röjningen, samtidigt som intäkterna från kommande gallringar blir lägre. 

Conny resonerar på samma sätt kring sina av­verkningar. Han menar att ju längre han väntar, desto större är riskerna för att storm-, brand- eller rötskador minskar värdet på den mogna skogen.

– Dessutom minskar medeltillväxten under omloppstiden om man väntar med att avverka mogen skog. I min skog är T22 ett vanligt stånd­ortsindex och när den skogen producerar som bäst är den årliga tillväxten 4-5 gånger högre jämfört med mogen skog som får stå kvar. Dessutom ska jag ta hänsyn till att de förädlade plantorna ökar tillväxten ytterligare med cirka 12 procent bero­ende på plantval. 

Helhetsgrepp

När Conny väljer nästa objekt för föryngrings­avverkning tittar han på flera faktorer. Av den mogna skog som finns vill han gärna ta ned den glesaste först, för att kunna öka tillväxten där.

– Jag prioriterar även den äldsta skogen och den som växer på marker med bra bonitet. Skog på svagare mark kan jag låta stå lite längre. Sedan får jag erkänna att jag även väljer lite med hjärtat. Många skogsägare har nog en favoritskog som de gärna vill spara lite på. 

Conny tycker att han ligger bra till i sin planering och att han numera har ett helhetsgrepp om sin skog. Han är med i den ungdomspanel som finns i Mönsterås skogsbruksområde, är förtro­endevald och diskuterar igenom de åtgärder han tänker sig med sin skogsinspektor innan han fattar beslut.

– Jag drömmer om att själv få tid att gå ut med motorsågen, men till dess tar jag den hjälp jag behöver. Målet är att driva gården på ett affärs­mässigt sätt för att trygga familjens framtid. Då får jag inte vänta för länge med de åtgärder som behöver göras.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.