phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Dags för fastighetstaxering

Dags för fastighetstaxering

Under hösten är det dags för en ny fastighetstaxering. Från och med den 1 januari 2017 får alla lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Nya taxeringsvärden fastställs var tredje år och varannan gång är det så kallad Förenklad fastighetstaxering. Men det vi nu står inför är en Allmän fastighetstaxering och det är dessutom några nyheter jämfört med tidigare år.

I fastighetstax­eringen har det införts ett nytt ägoslag, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. I det nya ägoslaget ingår skogsmark som omfattas av naturreservat eller biotopskyddsområde, alltså formella skydd där markägaren ingått en allfram­tidsupplåtelse. Frivilliga avsättningar, nyckelbio­toper eller tidsbegränsade upplåtelser som natur­vårdsavtal ingår däremot inte i det nya ägoslaget utan taxeras även fortsättningsvis som produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner.

I många fall kommer Skatteverket att förtrycka en areal på det nya ägoslaget, man har fått arealer från Naturvårdsverket respektive Länsstyrelsen. I det nya ägoslaget behöver endast areal anges, marken kommer sedan att värderas till dubbla impedimentmarksvärdet. Om du inte fått någon förtryckt areal på det nya ägoslaget men har mark som ska vara med där är det viktigt att du minskar arealen i produktiv skogsmark utan avverknings­restriktioner så att inte samma areal kommer med på två ställen.

Värdefaktorn kostnad tas bort

I tidigare taxeringar har man angett en kostnadsklass för sin skogsmark. Dagens skogsbruk bedrivs på ett sätt som gör att kostnadsklassen spelat ut sin roll då nästan all skogsmark hamnar i de tre mit­tersta av nio kostnadsklasser. I höstens taxering är värdefaktorn kostnad borttagen och i de fall man behöver korrigera värdet får man använda sig av säregna förhållanden, det kan till exempel handla om skadad skog eller öar utan landförbindelse.

Man har också infört en ny kategori ekonomi­byggnader, ridhus. Dessa hamnade tidigare under övriga ekonomibyggnader vilket i många fall ledde till en kraftig undervärdering.

När och hur?

Under september kommer många fastighetsägare som har skog i det nya ägoslaget att få ett informationsbrev från Skatteverket. Den 15 september öppnar också e-tjänsten för fastighetsdeklarationen. Pappersblanketterna landar i era brevlådor i månadsskiftet september/oktober och sista datum för inlämnande är 1 november. De nya vär­dena börjar gälla 1 januari men beskedet kommer inte förrän 15 juni (i digital form) eller i början av juli (på papper).

Skatteverket ser gärna att man deklarerar i deras e-tjänst då de upplever att det blir färre felaktiga uppgifter där.

Felaktiga virkesförråd

För att försöka komma tillrätta med de allra mest felaktiga virkesförråden i taxeringsuppgifterna har Skatteverket infört en spärr. Då tillväxten gör att virkesförrådet uppgår till 500 m3sk/ha tas den förtryckta uppgiften bort och fastighetsägarna uppmanas att ange sitt virkesförråd.

Varför ska du bry dig om ditt taxeringsvärde?

Även om du inte får någon särskild uppmaning av Skatteverket så är mitt råd att alltid lämna en fastighetsdeklaration och att sträva efter så korrekta uppgifter som möjligt. Ett rätt satt taxeringsvärde är alltid det bästa och är dessutom nödvändigt för trovärdigheten! Taxeringsvärdet används i många sammanhang, som en enkel värdemätare för dig själv, som en värdeindikator för banken och inte minst i skattesammanhang. Vid ett generationsskifte avgör taxeringsvärdet om överlåtelsen är ett köp eller en gåva, delvär­dena används för fördelning av köpeskillingen när du köper en fastighet och behöver underlag för avskrivningar eller när du säljer och ska räkna ut din kapitalvinst. Taxeringsvärdet används också för att bestämma stämpelskatten i vissa fall.

Vill du ha mer information om Allmän fastighetstaxering 2017 (AFT17) kan du läsa på skatteverket.se/lantbruk eller vända dig till din skogsekonomiske rådgivare, vi är aldrig mer än ett samtal bort!

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.