phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Trästomme levererad av Södra tar form vid unikt projekt

Trästomme levererad av Södra tar form vid unikt projekt

Södras trästomme reser sig nu i Järfälla där Arvid Nordqvist bygger nytt innovativt kafferosteri. Det blir en hållbar byggnad med trä i omkring 70 procent av fastighetens stomme, vilken kombineras av korslimmat trä, limträ och stål. Byggnaden byggs i enlighet med Miljöbyggnad Silver och är ett unikt projekt då det blir Sveriges första och ett av få rosteri i världen byggt i trä.

Södra levererar KL-trä och limträ till Arvid Nordquists nya kafferosteri.

Arvid Nordquist bygger med visionen om ett modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri som ger minimal miljöpåverkan och en trevlig arbetsmiljö för både rosteri- och kontorsanställda.  

Södra har tillsammans med RO-gruppen som byggentreprenör tecknat avtal på att leverera KL-trä och limträ till byggnaden, samt infästningar och andra kompletterande produkter för att skapa en enkel och hållbar konstruktion. Fastighetsbolaget Sagax står som byggherre för projektet och Eppens Arkitektur har utformat såväl kontors- som produktionsbyggnad. 

Träet ska fungera som bärande stomme och kommer lämnas visuellt i stora delar av byggnaden, framför allt i produktionsdelen, vilket bidrar till en trevlig miljö att vistas och arbeta i.  

Genom att använda huvudsakligen trä till byggnationen av det nya rosteriet och kontoret minskar koldioxidutsläppen kopplade till bygget väsentligt då kollagringsfunktionen kvarstår även då träet sitter i en byggnad. Stommen till rosteri och produktionsanläggningen består till 70 procent av trä och kontorets stomme till 90 procent. 

Träelementen skapas i fabriksmiljö och fraktas till byggplatsen där de sätts samman som stomme med stor precision. Byggtiden på själva byggplatsen kortas dessutom genom ett enkelt och snabbt montage.  

 

Miljöbyggnad Silver  

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Certifieringen mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part. Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste energiförbrukning, solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre. 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.