phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Nya utbildningar i Södraskolan

Nya utbildningar i Södraskolan

Södra har i samarbete med andra föreningar och organisationer tagit fram två utbildningar där du kan lära dig mer om skogsskötsel i ett förändrat klimat och skogens vatten. Är du intresserad av att ta del av utbildningarna hittar du dem i Södraskolans kurskatalog.

Eld och tät rök vid naturvårdsbränning i Klenemåla
Extrema väder med bränder och översvämningar som följd blir allt vanligare.

Skogsskötsel i ett förändrat klimat

Att förstå hur klimatet påverkar skogen och hur skogen kan påverka klimatet är viktig kunskap för den aktiva skogsbrukaren. Möjligheten att anpassa sitt skogsbruk till de förutsättningar som råder och kan förväntas råda kommer att vara avgörande för att kunna bedriva ett hållbart och lönsamt skogsbruk idag och i framtiden.  

I en utbildning framtagen av Södra i samarbete med Norra skog, Mellanskog och LRF presenteras vad klimatforskningen säger idag, vad vi vet om ståndortsanpassat skogsbruk och trädslagsval samt handfasta råd för egen analys. Forskare på SMHI delar med sig av sin lägesbild av klimatforskningen idag och vilka framtidsscenarion som finns. Förslagen till åtgärder baseras på aktuell kunskap om ståndortsanpassad skogsskötsel och trädslagsval. 

Ur innehållet

 • Skogens klimatnytta
 • Nuläge och prognoser för jordens klimat
 • Ståndortsanpassning och trädslagsval
 • Våra trädslag
 • Beståndsvård för frisk skog
 • Klimatförändringar och biologisk mångfald
 • Vägar, vatten och skogsskydd  
 • Skogens klimatråd – ett verktyg för egen analys  
 • Handfasta råd

Till Skogsskötsel i ett förändrat klimat

 

Skogens vatten

Södra är en del av samarbetsprojektet Grip on Life. Tillsammans med myndigheter, andra skogsägarföreningar och intresseorganisationer samarbetar vi för att sprida information om hänsyn till våra värdefulla vattendrag och våtmarker.  

Södra har i samarbete med Norra skog, Mellanskog, Skogforsk och Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en utbildning om skogens vatten. Vi vill, genom att erbjuda den här utbildningen, förbättra förutsättningarna för vattnets livsgivande funktion samtidigt som vi kan fortsätta använda och bruka skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt.  

Ur innehållet

 • Om vattnet i landskapet
 • Så fungerar vårt skogsvatten
 • Kantzonens funktioner
 • Sten och död ved ger liv åt vattnet
 • Löv blir fisk
 • Skogsbruk och vatten - effekter och åtgärder
 • Effekter av avverkning
 • Vatten i en skoglig planering

Till Skogens vatten

 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.