phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Förändringar till följd av systembyte

Förändringar till följd av systembyte

Vid årsskiftet genomför Södra ett större byte av verksamhetssystem. Detta kommer påverka dig som medlem i olika utsträckning. Här kan du ta del av de största förändringarna.

Barbro Eriksson, chef Södras skogsekonomer
På grund av Södras systembyte kommer Min Skogsgård vara stängt från och med den 29 december till och med den 4 januari.

Min skogsgård och Medlemsservice stängt runt årsskiftet 

På grund av Södras systembyte kommer Min skogsgård att stängas ned den 28 december och sedan enligt plan öppnas igen den 10 januari. Detta innebär att du som medlem inte kommer kunna se någon information eller använda funktioner i vare sig appen eller webben. Förbered dig gärna inför dessa datum och om du till exempel vill göra ett uttag från ditt medlemskonto kan du göra det senast den 27 december, annars kan du göra det igen från den 10 januari.  

Medlemsservice telefonsupport kommer vara stängd 29 december - 5 januari.

 

Ny och mer flexibel betalningsplan 

Du kan redan idag välja att få ersättning för ett uppdrag utbetalat under flera år, enligt en så kallad betalningsplan. I den nuvarande lösningen som används fram till årsskiftet 2023/24 kommer du överens med din skogsinspektor om upplägget för de framtida utbetalningarna.  

Flexibel hantering via Min skogsgård 

Den nya betalningsplanen blir enklare och mer flexibel, eftersom du själv kommer att kunna hantera den under Mina konton på Min skogsgård på webben. Inga uttag läggs upp på förhand vid avtalstecknandet utan den nya betalningsplanen ger dig rätt till maximalt två fria uttag per år. Du väljer själv om och när du gör detta med hjälp av Mobilt BankID via Min skogsgård. Har du inget Mobilt BankID kommer du kunna begära uttag med hjälp av en uttagsblankett. Du betalar skatt för de uttag du gör under året och får ränta på innestående belopp, precis som med den ”gamla” betalningsplansmodellen. Den nya betalningsplansmodellen gäller för uppdrag som slutredovisas efter årsskiftet 2023/24. 

Individuell betalningsplan 

Betalningsplanen är individuell och om man är flera delägare ser därför varje medlem bara den egna planen. Du kommer även i den nya lösningen kunna ha en likvidmottagare, men det kommer ändå vara varje delägare själv som gör uttag från sin betalningsplan. Om en likvidmottagare är utsedd kommer pengarna att betalas ut via likvidmottagarens konto.  

Du kommer att kunna ha flera olika betalningsplaner eftersom det skapas en betalningsplan per uppdrag. Den nya betalningsplansprodukten löper på max 10 år, därefter betalas eventuellt kvarstående saldo samt tillkommande moms och innestående ränta ut automatiskt. 

Befintliga planer enligt överenskommelse 

Nuvarande betalningsplaner kommer att gälla enligt tidigare överenskommelse med förbestämda utbetalningsdatum. Efter årsskiftet kommer du dock att kunna se alla dina betalningsplaner på Min Skogsgård webb, även de som är enligt den ”gamla” betalningsplansmodellen. 

 

För er som äger en fastighet gemensamt 

Fram till årsskiftet 2023/24 går utbetalningar från Södra antingen till varje delägare enligt andelstal, eller till en likvidmottagare som utsetts av alla delägare. Efter årsskiftet kommer likvidmottagare i stället utses vid varje avtalstillfälle. De förordnanden som gjorts fram till årsskiftet 2023/24 kommer alltså inte längre att gälla. Fullmakter som förordnats sedan tidigare kommer fortfarande gälla för avtalstecknande, men i de fall man använder sig av dem kommer utbetalningar gå till alla delägare enligt andelstal i stället för till en likvidmottagare. 

Teckna fullmakt 

Vill man att en delägare efter årsskiftet 2023/24 ska kunna teckna avtal för samtliga delägare samt utse en likvidmottagare för avtalet, finns en fullmakt som alla delägare kan underteckna. Fullmakten går att skapa digitalt via Min skogsgård eller via fullmaktsblankett. Observera att avtal tecknade sedan tidigare kommer fortsätta med samma utbetalningsmetod som de hade vid avtalstillfället. 

Du som är direkt berörd av denna förändring, alltså du som fram till årsskiftet 2023/24 har haft en fullmakt och en likvidmottagare utsedd, har fått ett utskick med information med posten. 

 

Enklare att teckna fullmakter 

En ny e-tjänst införs på Min skogsgård webb där du kan teckna fullmakter med Mobilt BankID. Du kommer att kunna se dina aktiva fullmakter och även avsluta dessa om du önskar det. Om du i stället vill signera din fullmakt med papper och penna kan du även i fortsättningen kontakta Medlemsservice.  

 

Kundnummer ersätter leverantörsnummer 

En tydlig förändring i din kontakt med Södra blir övergången från leverantörsnummer till kundnummer. Dagens leverantörsnummer är knutet till en viss ägarkonstellation, medan det nya kundnumret är kopplat till ditt personnummer och därför unikt för dig som individ. 

 

Nytt sätt att beräkna areal

Fram till och med årsskiftet 2023/24 använder Södra ett register med manuellt uppdaterad areal vid bedömning av exempelvis insatsavdrag och insatstak. Ett manuellt register riskerar alltid att ha fel och brister och Södra kommer därför att gå över till en automatisk uppdaterad arealkälla. Södra har valt den arealkälla som för tillfället bedöms som mest pålitlig och korrekt, men har även tagit hänsyn till det behöver finnas en långsiktig förvaltning och ajourhållning av underlaget.

Den automatiska arealkällan bedöms vara mer korrekt än den manuella, men kan självklart finnas mindre skillnader i förhållande till andra källor. Södra har valt att använda sig av NMD, Nationell Marktäckedata som tagits fram av Naturvårdsverket i samverkan med andra svenska myndigheter och organisationer. NMD:s kartläggning av Sveriges marktäcke görs med hjälp av fjärranalys av satellitbilder och laserdata.

Efter årsskiftet 2023/24 kan arealen för vissa Södramedlemmar ändras något, vilket kan leda till förändringar i exempelvis insatsavdrag och insatstak. Medlemmar som får en större påverkan av förändringen blir informerade personligen via brev.

 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.