phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Tillståndsprocesser för kraftledningar utreds

Tillståndsprocesser för kraftledningar utreds

El Elkraft Energi

Sveriges elnät och behovet av kraftledningar är en aktuell fråga som kan beröra markägare och Södramedlemmar och ibland skapa konflikter. Samtidigt behöver vi ha fungerande elnät med tillräcklig överföringskapacitet. Det är också nödvändigt för att jämna ut priserna mellan de olika elprisområdena i Sverige.

Energimarknadsinspektionen (EI) har ett regeringsuppdrag att tillsammans med berörda myndigheter utveckla nya arbetssätt för att bättre koordinera myndigheternas tillståndsprocess för kraftledningar. Vi i Södra har uppvaktat (EI) för att lyfta de äganderättsliga frågorna. Vid ett första möte med EI och Lantmäteriet hade vi en konstruktiv diskussion där också LRF deltog. Det Södra och LRF vill är bland annat:

  • att marksnåla alternativ alltid utreds och övervägs, oavsett om det gäller nedgrävda kablar, sjökabel eller samförläggning med befintlig infrastruktur.
  • att samrådsprocessen med berörda markägare förbättras, och
  • att ersättningen för intrånget ses över för att öka acceptansen. 

Effektivare tillståndsprocesser och kortare ledtider ska bidra till ökad elektrifiering och omställning till nettonollutsläpp från transportsektorn och industrin, och därmed till ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. EI:s uppdrag ska redovisas till regeringen 1 maj 2023.

Mer information:

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.