phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Framtidens organisation med medlemmen i centrum

Framtidens organisation med medlemmen i centrum

Arbetet med framtidens effektiva och hållbara organisation har pågått sedan september 2023 som en del i att möta den nya situationen och för att stärka relationen med medlemmarna. En omfattande analys har genomförts med bland annat närmare 150 intervjuade medarbetare och olika underlag kring medlemmars behov och önskemål. Förvaltningsrådet har utsett en referensgrupp som också varit delaktiga i både analys och lösningsdiskussioner.

Södra skogsdag i Kisa
En modern, effektiv och hållbar organisation med medlemmen i centrum.

Vi sätter människor och kultur i centrum – medlemmarna är utgångspunkten när vi formar organisationen och vi försöker på alla sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare. 

Organisation för stärkt medlemsupplevelse 

Med medlemmen i centrum strukturerar vi organisationen kring de tre processerna rådgivning, skogsbruk och råvaruförsörjning. Det är en skillnad mot idag, där tyngdpunkten ligger på en geografisk struktur. Med den nya organisationen vill vi stärka gemensamma arbetssätt och utveckling, och tydliggöra ansvar i olika roller. På så sätt vill vi bland annat åstadkomma att medlemmarna möts på ett likvärdigt sätt, med rätt kompetens för olika situationer och med stor professionalism. Vi vill också utveckla stödet för att stärka skogsägarskapet genom proaktiv dialog och ett coachande förhållningssätt.  

Medlemsteam och support för tillgänglighet och kompetens 

I den nya organisationen kommer medlemmen att ha en ansvarig rådgivare som ingår i ett medlemsteam med lokal närvaro och god tillgång till olika specialistroller. Rådgivaren ska ansvara för helhetsrådgivningen och affären, och för att involvera specialistroller för exempelvis naturvård eller vägar. I medlemsteamet finns också stödjande roller som arbetar med till exempel produktion och skogsvård. För att avlasta rådgivarna och öka tillgängligheten tittar vi på hur en support kan byggas upp för hantering av vissa skogliga frågor. 

Stärkt samverkan och tydlighet operativt-kooperativt 

För att stärka samverkan och öka tydligheten mellan de operativa och kooperativa delarna av Södra tittar vi på att tillföra en ny roll som länken mellan förtroendevalda och medarbetare i Södra. Tanken är att kunna arbeta mer proaktivt med gemensam planering, spridning av idéer och erfarenheter mellan skogsbruksområden och med stöd/coaching för förtroenderådet.  

Ny organisation sätts i drift under hösten 

En ny ledningsgrupp har utsetts för Södra Skog som kommer att ansvara för att slutföra arbetet med organisationsförändringen. Den nya organisationen planeras att sättas i drift i mitten av hösten. Fram till dess fortsätter arbetet som vanligt i nuvarande organisation. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.