phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Föreningsutveckling: Hur kan vi utveckla de demokratiska processerna?

Föreningsutveckling: Hur kan vi utveckla de demokratiska processerna?

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022

De senaste åren har vi jobbat med att utveckla det kooperativa arbetet och idag inryms det som tidigare kallades kooperativ strategi i strategiutvecklingsprojektet medlemserbjudandet. En viktig del är att se över de demokratiska processerna och hur Södra kan utvecklas som förening.

Projektgrupp har drivit arbetet

Arbetet har haft en projektgrupp med förtroendevalda (sex ordförande från skogsbruksområdena) och ett par tjänstepersoner från Södra som tillsammans drivit arbetet. Gruppen har utgått från en rad styrande dokument som nu är uppdaterade och är beslutade i förvaltningsrådet. Vidare har projektgruppen också arbetat fram en instruktion för de lokala valberedningarna som antogs av föreningsstämman i maj. Då togs även beslut om att ta fram en kooperativ etisk kod.

Forum för valberedningar

Under hösten kommer arbetet fortsätta med att uppdatera och omarbeta handledningen för valberedningarna med utgångspunkt i den nya instruktionen. När detta är klart kommer ett valberedningsforum hållas där delar av valberedningarna kommer att träffas och gå igenom uppdateringarna och utbyta erfarenheter.

Etisk kod

Arbetet med att ta fram en kooperativ etisk kod som handlar om hur vi ska agera och förhålla oss till varandra kommer dra igång under hösten. Detta är ett arbete som kommer pågå under 2023 för att återkopplas till föreningsstämman 2024. Här kommer ni som förtroendevalda att bli inblandade under resans gång. Det är viktigt att vi får en bred förankring och en bra process.

Som ni ser är det mycket på gång och många av er kommer bli involverade på något sätt. Håll utkik för datum till kommande utbildningar och träffar.

Utbildningar

Förändringarna kommer också innebära att vi behöver göra en översyn av de utbildningar och samlingar som ni förtroendevalda blir kallade till. Allt för att ni som förtroendevalda ska få en så bra introduktion som möjligt och för att stärka er i era roller framåt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.