phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Granbarkborreskadorna minskar – men fortsätt bekämpa insekten

Granbarkborreskadorna minskar – men fortsätt bekämpa insekten

Träd som angreps i vårsvärmning gulnar och dör.

– Trenden att granbarkborreskadorna minskar håller i sig även i år i stora delar av Södras verksamhetsområde. Men inom Mönsterås, Åtvidaberg och Linköpings verksamhetsområden plågas medlemsskogarna fortsatt av angrepp och här är det nu viktigt att vara uthållig i arbetet med att bekämpa insekten, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef i Södra.

Karta granbarkborreskador vecka 36 2023

För sjätte året i rad genomför Södra omfattande inventering av granbarkborreskadorna på medlemsfastigheterna. Den senaste inventeringen i vecka 36 visar att 580 000 skogskubikmeter granskog är drabbad av granbarkborreangrepp. Det är en minskning från 650 000 skogskubikmeter vid samma period i fjol, motsvarande 10 procent. Räknat på hela Götaland har drygt 1 miljon skogskubikmeter skadats under 2023, jämfört med 1,2 miljoner skogskubikmeter för samma period i fjol.

- Inventeringen visar att skadorna från granbarkborre har minskat i stora delar av Götaland under året och de senaste årens trend håller därmed i sig, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef i Södra.

- De flesta medlemsfastigheter har inga eller mycket lite skador och inom stora delar av vårt verksamhetsområde kan vi nu ropa lite faran över. Det är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt.

- Minskningen av skador beror främst på att vi har haft vädret med oss under de senaste åren, men tillsammans har vi också påverkat utvecklingen genom ett aktivt skogsskyddsarbete. Att snabbt ta hand om skadad skog är viktigt och säkerställer samtidigt virkets värde för skogsägaren och samhället.

Utvecklingen är alltså glädjande för många av medlemmarna i Södra. Men inte för alla. Ett par områden i östra Götaland plågas fortfarande av angrepp på granskogen och för många medlemmar i Mönsterås, Åtvidaberg och Linköping är läget fortsatt allvarligt. 

Identifiera och ta hand om skadad skog

Under hösten går granbarkborren i vintervila och många insekter stannar i barken på de angripna träden. När dessa träd tas bort från skogen följer alltså de flesta granbarkborrarna med. 

- Med hjälp av sök och plock-metoden kan du därmed ända fram till nästa vårs svärmning göra skogsskyddsnytta när du avverkar träd med bark kvar. För att rädda virkesvärdet behöver du dock vara snabbare än så. Om du inte redan har gjort det är det nu alltså hög tid att inventera din skogsfastighet för att hitta angripna träd. Information om hur du går till väga hittar du på vår webb, säger Henrik Holmberg.

Svämningen 2023 började relativt sent, de första fångsterna registrerades under vecka 19. Från och med svärmningens start hade vi under hela sommaren en stor aktivitet i fällorna ända till och med vecka 30. Även i år har vi sedan slutet på juli haft en svärmning av den nya generationen. Efter vecka 31 har det varit låg aktivitet i fällorna.  

Granbarkborrens svärmning för året är nu över, men angreppen utvecklas fortfarande och under hösten kommer sommarens angrepp att bli alltmer synliga förklarar Henrik Holmberg. 

- Södra gör även i år en uppföljande inventering i slutet på oktober, vilken troligen kommer visa på en ökning av skadorna eftersom de då kommer vara lättare att identifiera. 

Precis som efter de senaste årens angrepp prioriterar Södra nu arbetet med att ta hand om granbarkborreskadat virke. 

- I områden med mindre omfattande eller inga skador kan Södra tvingas minska på planerade avverkningar för att skapa utrymme för det skadade virket, säger Henrik Holmberg.

Mer information 

om hur du på bästa sätt hanterar granbarkborren hittar du här på webben

Till granbarkborresidan

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.