phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Granbarkborren har börjat svärma

Granbarkborren har börjat svärma

Efter en ganska lång och kall vår har granbarkborren nu börjat svärma på allvar. Det visar Södras svärmningsövervakning. På webben www.sodra.com/granbarkborrekarta kan du följa utvecklingen i just ditt område.

- Efter svärmningen i förra veckan har vi fått rapporter om färska angrepp på vindfällen och avverkad skog, risken är stor att även stående skog angrips. Nu är det dags att du letar upp och avverkar angripna träd och ser till att så snabbt som möjligt få bort dem från skogen. Om du inte kan göra detta själv är du välkommen att kontakta din skogsinspektor för att få hjälp, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Efter förra årets omfattande granbarkborreangrepp finns det många insekter i marken och i vissa fall även kvar under barken på granar som inte avverkats. När dagstemperaturen nu har börjat stiga upp emot 20 grader vaknar insekterna till liv och börjar svärma. 

- Vår svämningsövervakning som görs av våra förtroendevalda skyddsombud har pågått sedan vecka 15. Den senaste veckan har samtliga registrerat svärmningsaktivitet och det är vår bedömning att årets huvudsvärmning nu startat. De olika fällornas placering och fångster hittar du i granbarkborrekartan här på vår webb: www.sodra.com/granbarkborrekarta Här kan du se hur det ser ut i ditt område och även följa hur svärmningen utvecklas framåt, berättar Henrik Holmberg.

Inventera din granskog

Det är nu dags att ge sig ut i skogen och leta efter granbarkborreangripna träd. Sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog.

- Blåste det ner träd hos dig när det stormade i vintras bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. Därför är det mycket angeläget att upparbeta dessa vindfällen så snart som möjligt, uppmanar Henrik Holmberg.

Bekämpningsområde och randbarkning

Skogsstyrelsen har utfärdat ett särskilt bekämpningsområde som omfattar centrala och östra Götaland. Det betyder att högst 3 kubikmeter färsk vindfälld granskog inom ett hektar får lämnas.

- Södras rekommendation är att alla färska vindfällen av gran ska omhändertas. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktig för skogsskyddet att de barkas. Enklast görs det med motorsåg genom att randbarka.

Leta efter och registrera angrepp

Tidigt efter vårsvärmningen hittar du angripna träd genom att identifiera

  • ingångshål på stammen från cirka 1,5 meters höjd och i uppåt
  • brunt borrmjöl på barken, i barksprickor, på grenar och vid stambasen
  • kåda som rinner från ingångshålet och ner på stammen.

Märk ut angripna träd med sprejfärg eller snitselband och registrera angreppen, gärna med hjälp av appen Min skogsgård under ”Insektsskada”.

Agera snabbt

När du har identifierat och registrerat angripna träd är det viktigt att få bort dem från skogen medan granbarkborrarna fortfarande är kvar i trädet. 

- Från det att svärmningen börjar på våren tar det, beroende på vädret, 7-8 veckor innan den nya generationen lämnar träden. Så ju snabbare du avverkar och forslar bort träden desto bättre, säger Henrik Holmberg.

Södra uppmanar till självverksamhet. Kan du inte ta hand om de angripna träden själv, eller om angreppen är omfattande, kontakta snarast din skogsinspektor för hjälp.

Granbarkborressortiment

Granbarkborren har med sig en blånadssvamp in i trädet som efter några veckor missfärgar veden. Men så länge blånaden är ytlig är skadan på virket begränsad.

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna.

Läs mer om reglerna för sortimentet här 

Skyddad skog

Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog. Upptäcker du skador där, ta då kontakt med myndigheten och begär ett samrådsmöte.

Håll dig uppdaterad

Aktuell information om granbarkborren hittar du här på Södras webb sodra.com/granbarkborre. Här hittar du bland annat

  • Resultatet av svärmningsövervakningen  
  • Film om åtgärder vid vårsvärmningen 
  • Information om aktuellt virkessortiment

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.