phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Södras granbarkborresortiment

Specialmassaved barkborre, 1600

  • Barkborreved (sågbar andel 18 +)
  • Sortimentet avser samleverans av tall- eller granvirke, barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning. Volymandelen stockar med minsta diameter 18 cm ub, fri från lagringsröta och insektshål i veden, max 5 procent skogsröta samt max 120 cm utbytesförlust, betalas med det högre priset för barkborreved. 
  • För övrigt gäller samma kvalitetskrav, tillredningsbestämmelser, längd och diametermått som vanlig barrmassaved.
  • Dock tillåts granbarkborreskadade helt torra stockar med stockblånad avverkade av ej levande träd utan begränsning.
  • Observera att maximalt tillåten lagringsröta är 10 procent av ändytearean.
  • Träd som varit döda längre än ett år lämnas kvar på avverkningen som naturvård, i dessa stammar lever nyttoinsekter som till viss del bekämpar granbarkborrar. Kännetecken på dessa stammar är större insektshål (stekelhål) vid roten på träden, helt barkfallna, breda torksprickor i mantelytan och kraftigt utvecklad lagringsröta.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.