phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Endast vägar med godkänd klassning används för virkestransporter efter årsskiftet

Endast vägar med godkänd klassning används för virkestransporter efter årsskiftet

Från och med den 1 januari nästa år kommer Södra att införa en strikt policy för skogsbilvägar. Endast vägar med godkänd klassning kommer att användas för transporter av virke. – Om vägen inte uppfyller kraven och inte kan åtgärdas, kommer vi att beställa omlastning från åkeriet, vilket innebär ett avdrag för skogsägaren. Målet är att vägarna ska vara godkända och oftast krävs det små åtgärder för att uppnå detta, säger Pehr Sundblad, transportutvecklare.

Skogsbilväg i Klenemåla

Det omfattande arbetet med att klassa alla skogsbilvägar i Götaland, som har pågått sedan 2019, avslutas i augusti i år. 

– Nu är klassningen klar för alla skogsbilvägar och det är dags att ta nästa steg. Hittills har det varit upp till chauffören att avgöra om det går att köra på vägen eller om omlastning krävs. Det har inneburit att förarna hos våra åkerier i allt för hög grad har ”chansat” och ändå kört på sämre väger. Detta kan inte fortsätta eftersom Södra sätter säkerheten först. Det finns risker för våra förare att köra på vägar som inte är godkända, släpvagnar kan välta med farliga bärgningsarbeten som följd. Skador på däck och fälgar kan innebära olyckor i trafiken när lastbilen kommer upp i hastighet. Vi vill ha godkända vägar, och om vägen inte är godkänd bör man åtgärda det. 

Att utföra omlastning har med tiden blivit svårare. Förr fanns det större möjligheter att hitta omlastningsplatser, men parkeringsfickor tas bort eller minskas, vilket gör det svårare att hitta en säker plats att lasta om på. 

– Efter den 1 januari kommer det nya arbetssättet även kräva att skogsägaren hjälper till att peka ut en säker plats för omlastning om en väg inte kan användas eller åtgärdas. Det kan innebära att en yta behöver iordningställas för att säkerställa en trygg omlastning. Vi vill helst undvika omlastning helt eftersom det inte är bra för förarnas säkerhet, effektivitet, transporternas effektivitet eller skogsgårdens lönsamhet, säger Pehr. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.