phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lotta Lyrå, vd och koncernchef: ”Vår hållbara ägarform en viktig grund för framgång”

”Vår hållbara ägarform en viktig grund för framgång”

x

– Södras ägarform, den ekonomiska föreningen, är en stor styrka. Den är en viktig grund för vår framtida framgång och en av anledningarna till att jag hoppade på det här uppdraget.

Några veckor innan hon officiellt tillträder som vd och koncernchef för Södra har jag bokat in ett möte med Lotta Lyrå. Det blir ett samtal där hon engagerat berättar om Södras styrkor och utmaningar, och om vad som kommer att krävas för att vi ska fortsätta vara framgångsrika. Det blir också ett samtal om hur hon ser på sig själv och vad hon hoppas att hennes ledarskap ska ge Södra.

Skogen är ju grunden för hela Södras verksamhet. Vad har du för relation till skogen?

– Mina allra första minnen från skogen är från barndomens Mulle och som scout. Senare har min man, som vuxit upp på en skogsgård, fått mig att förstå vad ett långsiktigt familjeskogsbruk innebär. Och ju mer jag genom åren har förstått vilken roll skogen har, och kan få, desto större betydelse har den fått för mig och min familj. Idag betyder skogen också återhämtning på ett personligt plan med svampplockning och promenader med hund och häst. Det finns inget bättre sätt att koppla av på.

Strora möjligheter

x– Skogen har en central roll i att lösa klimatfrågan. Det handlar förstås om dess förmåga att binda koldioxid och möjligheten att använda träråvaran i stället för fossila råvaror, men också om vårt sätt att bruka skogen både hållbart och effektivt, säger Lotta Lyrå.

Vilken roll tror du då att skogen kommer att ha i framtiden?

– En stor roll. Skogen är en central del i att lösa klimatfrågan. Det handlar förstås om dess förmåga att binda koldioxid och våra möjligheter att använda träråvaran istället för fossila råvaror. Här tror jag att vi kan använda råvaran ännu mer effektivt i framtiden genom till exempel de möjligheter som finns på energiområdet. Men det handlar också om vårt sätt att bruka skogen både hållbart och effektivt.

Hur kan vi då öka kunskapen om och förståelsen för skogens betydelse i framtiden?

Lotta tror att Södra, tillsammans med övriga skogsbranschen, här både kan och bör ta på sig rollen som strategisk röst. Och det på flera arenor.

– Jag tror att vi kan och ska påverka politiken, både nationellt och inom EU, med såväl kunskap och besök som aktiv påverkan. För många människor, inte minst ute i Europa, har inte alltid skogen så nära som vi har och att avverka de träd som finns uppfattas oftare negativt. Här har vi en pedagogisk uppgift att förklara att det går att bruka skog på ett hållbart sätt, så att de europeiska ramverk vi verkar under, är ändamålsenliga.

– Jag tror också att vi måste nå ut till barn. De är en viktig framtida kraft och att fånga dem tidigt och säkra att man tidigt i skolan får förståelse för skogen som kolsänka är avgörande för deras framtida syn på skog och skogsbruk.

– Konsumenterna är en tredje grupp som det är viktigt att kommunicera med. Här måste vi fortsätta att tala om vad vi kan använda skogen och träråvaran till, och bidraget till klimatet.

Ägarformen en styrka

Men hållbarhetsfrågan handlar inte bara om skogen, hur vi sköter den och hur vi använder råvaran från den. Den handlar också om hur vi driver vårt företag, menar Lotta. Och här kommer Södras ägarform in.

– Vår ägarform, den ekonomiska föreningen, är en av våra stora styrkor. Den är en viktig grund för vår framtida framgång. Att dela det ekonomiska överskottet med de som bidrar med råvaran till de produkter vi tillverkar och säljer, det skapar en hållbar framtid. I Södra bygger besluten dessutom på ägarnas långsiktiga engagemang. När jag träffar medlemmar i Södra så är det inte bara ägare och leverantörer jag möter, jag möter enormt engagerade människor som brinner för Södra och gemenskapen med andra skogsägare. För mig är Södras ägarform en av anledningarna till att jag hoppade på det här uppdraget.

Viktigt med bra dialog

x

Samtidigt ser Lotta en utmaning med ägarformen, en utmaning som hon har en idé om hur hon vill tackla.

– Att alla medlemmar i Södra tack vare den demokratiska organisationen kan göra sin röst hörd borgar givetvis för hållbarhet och långsiktighet, men det ställer också stora krav på dialog. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi i ledningen både lyssnar på och talar med våra medlemmar, att vi ser till att vi har en bra dialog med dem, såväl som med medarbetare och kunder. Jag tycker att våra kontinuerliga sbo-möten, årsmöten och vår nyligen genomförda ägardialog är väldigt bra exempel på detta. På så sätt kan vi få en gemensam bild av helheten och det är en förutsättning för att vi ska hitta de bästa lösningarna.

En annan utmaning som Lotta ser är det speciella läget i världen med en vikande konjunktur och en pågående pandemi som lett till att Södra nu har ett lägre lönsamhetsläge än för bara något år sedan. 

– Vi måste därför kraftsamla, prioritera våra resurser väl och tillsammans jobba med vår effektivitet och lönsamhet, samtidigt som vi utvecklar vår kapacitet och våra produkter, och inte minst, anpassar oss till vår omvärld. Södra har en unik  möjlighet i att kunna arbeta med hela värdekedjan från frö till färdig produkt, den ska vi utnyttja till max. Helheten är viktigare än delarna, säger Lotta.

Strategin en viktig grund

Efter en period med många stora investeringar är det nu också naturligt för Södra att gå in i en ny fas, menar Lotta.

– Vår nya koncernstrategi ”lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld” kommer under de närmaste åren vara en viktig grund för oss. Vi lever i en omvärld där förändringar kommer i en allt snabbare takt, från flera håll samtidigt och därför behöver Södra både vara robusta för att stabilt kunna möta denna påverkan och flexibla för att utveckla medlemsvärde och stärka vårt  varumärke.

– Strategin, som handlar om att jobba med det befintliga, stärka effektiviteten och samtidigt utveckla nytt, kan liknas vid en karta och nu måste vi ta fram verktygen för att kunna göra vår resa framåt efter denna karta. Strategin är också tydlig med att vi ska bli ännu mer innovativa, hållbara och digitala.

– Vi behöver nu alltså både ta fram tydliga aktiviteter och mål, och bli konkreta kring vilka kompetenser vi behöver stärka och utveckla, inte bara med siktet inställt på 2025, utan även därefter. Att konkretisera strategin blir en av de första uppgifterna som jag tillsammans med ledningsgruppen ska ta tag i. Ett arbete som jag verkligen ser fram emot, säger Lotta.

Laget före jaget

Vilka kunskaper och erfarenheter har då Lotta och hur kan de gynna och stärka Södra?

– Genom mina tidigare befattningar inom Södra och mitt styrelseuppdrag i SCA, och även under min tid på Ikea, har jag erfarenhet från skogsindustrin och dess betydelse för Sverige. Under mina år på Ikea och i min senaste roll som vd för Clas Ohlson har jag skaffat mig erfarenheter från den snabbrörliga konsumtions- och detaljhandeln med allt vad det innebär, inte minst att leda förändring, ständigt stärka den underliggande lönsamheten och utveckla den digitala förmågan.

– Jag är mycket angelägen om att sätta utveckling i centrum. ”Utvecklas man inte går man bakåt”, är en av mina filosofier. Att hela tiden prova nya vägar och idéer och att utmana sanningar och invanda sätt att arbeta på, det tycker jag är roligt. Det är en möjlighet för både företaget och människor att utvecklas. Med det sagt, när vi jobbar med utveckling, så ska vi självklart göra  allt för att minimera risker och fel, MEN allt blir inte perfekt från början. För mig är det viktigt att vi genom kontinuerlig förbättring, utveckling och lärande hela tiden blir lite bättre än igår.

”Tillsammans” är också en viktig grundprincip i Lottas ledarskap. Hon refererar till det afrikanska ordspråket “if you want to go fast go alone, if you want to go far go together”, som bland andra Kofi Annan, tidigare generalsekreterare i FN, har använt.

– Det är en sådan bra liknelse för vad jag vill åstadkomma. Att sätta laget före jaget. Och att sätta helheten framför delarna. Det handlar om hur vi tillsammans jobbar för vårt gemensamma bästa, och hur det ska styra hur vi prioriterar och var vi väljer att lägga pengarna.

I vår resa in i framtiden tror Lotta också på att vi kan hitta mycket kraft i vår historia.

– Att kombinera Södras rötter och historia med nya möjligheter ger oss styrka. Jag tror att vi kan bli starkare och mer hållbara genom att i ännu större utsträckning anamma ny teknik och nya digitala lösningar.

Hållbart över tid

xAtt ge plats för både barnen och sig själv är viktigt för Lotta och hon sätter stort värde i att hänga med sina tjejer i stallet.

Ett hållbart synsätt är inte bara avgörande för Södras utveckling framåt, säger Lotta. Hon tror också att det är viktigt för oss alla att hitta ett sätt att leva som håller över tid.

– Att ge plats för såväl barnen och vännerna som mig själv är ett måste för att jag ska må bra.

– Tid med mina barn är A och O. Båda mina tjejer är hästtjejer och nu när de har blivit lite äldre sätter jag stort värde i att hänga med dem i stallet. Jag har en handfull nära vänner och samtal med dem över en kopp kaffe eller en middag betyder oerhört mycket.

– För att få tiden att räcka till måste jag vara disciplinerad och jag är noga med att schemalägga alla mina aktiviteter. Inte minst min egentid. Förutom promenader har jag fastnat för tyngdlyftning. Att känna att jag blir starkare fysiskt är en häftig känsla. Tyngdlyftning är inte bara styrka och teknik, utan även en hel del pannben. För att klara av allt större utmaningar med skivstången krävs det beslutsamhet och en tro på att man kan. Precis som med så mycket annat i livet.

Vad är då Lotta mest angelägen om att ta tag i som nytillträdd vd och koncernchef?

– Jag ska börja med att lyssna mycket och skapa dialog med mina kollegor, styrelsen, medlemmarna och medarbetarna. Genom att lyssna på människor lär man inte bara känna individer och affär, man får också en bättre förståelse för de drivkrafter som finns och för företagskulturen. Tillsammans kommer detta ge mig en bra grund för mitt arbete framåt.

Energifull, rak och strukturerad

Jag avslutar samtalet med att be Lotta beskriva sig själv med tre ord.

– Energifull och rak, svarar hon snabbt. Och så måste jag nog även säga strukturerad. Hon förklarar:

– Jag är full av energi och hoppas att det smittar av sig på de jag möter. Jag tycker att det är viktigt att ha kul och ser möjligheter och potential i det mesta. Jag lägger gärna ribban högt för det är då som nytänkande föds. Jag menar, hur många innovationer hade skett på exempelvis klimatområdet om inte vetenskapen hade hjälpt oss förstå vad som verkligen krävs? Inte många, skulle jag säga.

– Jag försöker också alltid vara rak, äkta och ärlig – det är viktigt för mig både i mitt ledarskap och i relationen till andra människor.

– Struktur, ordning och reda är en viktig grund för att kunna utveckla en verksamhet vidare. Man måste ha en tydlig plan att hålla sig till för att lyckas genomföra det man har satt sig för.

– Och så måste jag lägga till hur viktigt jag tycker det är att hela tiden leva sina värderingar. Det handlar om hur vi behandlar varandra och om vår syn på företaget. Här kommer vi tillbaka till våra rötter och att vi varje dag måste påminna oss om varför vi finns till och inte tappa bort det på vägen. För oss i Södra handlar det ju om största möjliga medlemsnytta, säger Lotta Lyrå.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.