phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vatten ska värnas med vattendemoslingor

Vatten ska värnas med vattendemoslingor

Södra arbetar vidare med vattenfrågorna i skogen. För att värna och utveckla vattendrag i skogsmiljö ska nu uppemot 15 nya vattendemoslingor anläggas runt om i Södraland. Har du ett vattendrag i din skog eller känner till ett vattendrag som passar för en vattendemoslinga?

om bilden

Exempel på skogsbäck som skulle kunna vara lämplig för en vattendemoslinga. Foto: Per-Olof Berlin.

Syftet med vattendemoslingor är att skapa mötesplatser för att visa hur skogsbruk och hänsyn till vatten  kan gå hand i hand. Södra har sedan tidigare fyra vattendemoslingor som används flitigt i olika sammanhang.

– Vi ser stor nytta med dessa slingor och vill därför utöka antalet så att alla verksamhetsområdena har en slinga, säger Carl-Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

LÄMPLIGA VATTENDRAG SÖKES

Vi söker nu lämpliga vattendrag för dessa vattendemoslingor. Viktigaste egenskaperna för ett lämpligt objekt:

  • Vattendraget ska vara av ett slag som man hittar i ett normalt skogsbruk och där besökarna kan känna  igen sig, till exempel en skogsbäck, se exempel på bilderna här intill.
  • Vattendra get ska vara vattenförande året runt.
  • I anslutning till vattendraget ska det vara möjligt att diskutera olika skogsbruksåtgärder, till exempel gallring, röjning och föryngringsavverkning.
  • Kostnaderna för anläggning av en vattendemoslinga står EU-projektet Grip on Life för (se information  nedan).

Låter det intressant? Du är välkommen att kontakta Carl-Johan Olsson via mejl: carl-johan.olsson@sodra.com så fortsätter vi med samtal som kan utmynna i ett avtal.

En bäck i gransumpskog kan fungera bra till en vattendemoslinga. Foto: Therese Lindström.

GRIP ON LIFE

Södra och övriga skogsägarföreningar arbetar tillsammans med myndigheter och intresseorganisationer  inom projektet Grip on Life för att värna och utveckla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. Grip  On Life startade 2018 och kommer att pågå till 2023. Projektets budget på 170 miljoner kronor finansieras till 60 procent av EU:s miljöfond. Största finansiärer bland projektets partners är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och projektägare är Skogsstyrelsen.

För att kunna visa metoder för skogsbruk som minimerar påverkan på vattendrag och våtmarker ska nu ett antal demonstrationsområden, så kallade vattendemoslingor, anläggas inom ramen för Grip on Life.  Det är framförallt landets fyra skogsägarföreningar som skapar dessa runt om i landet.

– Syftet med en vattendemoslinga är att visa berörda grupper hur man kan bruka skogen kring vatten för att bevara vattnets status liksom djur- och växtlivet intill och i vattnet. Slingorna ska fungera som arenor för kommunikation om och diskussion och erfarenhetsutbyte kring vattenfrågorna. Det handlar om att träffa medlemmar, skogsägare och entreprenörer, liksom politiker, beslutfattare och myndigheter, och  andra som är intresserade av skog och vatten, berättar Carl-Johan Olsson.

– Vatten har länge varit en viktig fråga för skogsbruket och inte minst för oss i Södra. Vi tar vattenfrågorna på stort allvar och har lyft dem i många olika sammanhang. Och tack vare vårt engagemang när det gäller vatten har vi skapat tillit och förtroende även inom miljö- och näringspolitiska frågor, säger Carl-Johan Olsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.