phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Småkrypens egna kryp-in

Småkrypens egna kryp-in

Inte bara fåglar kan behöva människans hjälp med bostadsbyggandet. Det finns även holkar för fjärilar, insekter, fladdermöss och bin. Södramedlemmen Fredric Gustavsson har egen tillverkning av träsaker och säljer flera tusen holkar varje år genom sin webbshop.

Jag har en fabrik där jag tillverkar allt från olika husgeråd till trädgårdsprylar och sällskapsspel av trä. Produkterna säljer jag på nätet, berättar Fredrik, som bor, arbetar och äger skog i Belganet i Blekinge. I sortimentet finns runt 500 artiklar, men då fungerar jag även som återförsäljare för en del produkter. Holkarna för fåglar, insekter och andra smådjur tillverkar jag själv och de har blivit riktiga storsäljare de senaste åren. Jag jobbar bara med svenskt trä och använder så mycket jag kan från min egen skog.

Med holkar för de minsta krypen kan man få hjälp i trädgården med både pollinering och bekämpning av bladlöss.

Hjälp i trädgården

Det finns flera skäl att erbjuda små bostäder och gömslen för trädgårdens småkryp. Solitärbin bygger ofta bon i marken, men använder också färdiga hål när det finns sådana. Solitärbina är viktiga pollinerare och eftersom de inte flyger särskilt långt från sina bon stannar de ofta kring trädgården och gör stor nytta.

– Fladdermöss äter mycket mygg, säger Fredric. En enda individ kan äta upp till 7 000 mygg under en natt, så några fladdermusholkar kring huset kan säkert göra sommarkvällarna mindre "stickiga".

Precis som bin är fjärilar viktiga för pollineringen. Många fjärilsarter övervintrar gärna i lämpliga holkar. Även olika insektsarter tar tacksamt emot trånga skrymslen där de kan lägga ägg och sedan tacka för hjälpen genom att äta bladlöss från trädgårdens växter.

Fredrik Gustavsson har ett brett utbud av olika holkar i sin webbshop, men tipsar om ett mycket enkelt sätt att göra en egen holk för insekter och bin.

– Det behöver inte vara svårare än att ta ett vedträ eller en rejäl träbit och borra ett antal hål i träet. Det ska vara djupa hål, bortåt 10 cm, och de ska inte gå helt igenom. Diametern kan man variera, så passar holken för flera arter. När insekterna sedan flyttar in i hålen syns det tydligt, eftersom de proppar igen öppningen för att skydda sina larver.

Ingen fara

Hos många skogsägare ringer det kanske en varningsklocka när insekter kommer på tal, men man behöver inte vara rädd för att gynna skogens skadeinsekter med holkarna. Snarare tvärtom.

– Det finns ingen risk för det, menar Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen. Tvärtom är det så att insektsholkar kan gynna sådana rovinsekter som livnär sig på skadeinsekternas larver. Ett insektshotell med många borrade hål i en träbit passar till exempel för rovsteklar. De livnär sig bland annat på larver från ekvecklare och allmän frostfjäril, två arter som gärna äter upp bladen på ekträd. Insektsholkarna bör placeras så att de kan värmas upp av solen, till exempel i ett skogsbryn, men helst inte i direkt söderläge eftersom det då kan bli alldeles för varmt för larverna.

Fredric Gustavsson ger några tips när det gäller placeringen av andra typer av holkar:

– Fladdermusholkar ska sitta ganska högt, cirka 3 meter upp i trädet är lagom. Ovanför holken kan det få finnas grenar som skuggar, men framför holken ska det vara fritt eftersom fladdermössen navigerar med hjälp av ljud. Insektsholkar sätts upp där man vet att det finns insekter och fjärilsholkarna i närheten av blommor eller buskar som fjärilar gärna dras till. Jag säljer också en ekorrmatare som man med fördel sätter upp där man har sett ekorrar röra sig. När ekorrarna sedan lär sig att det finns mat i behållaren kan man flytta den och få lite underhållning utanför köksfönstret.

Fredric Gustavssons webbshop med holkar och andra produkter finns på www.trasaker.se

Gör en egen insektsholk 

1. Ta ett rejält vedträ, en träbit eller limma ihop flera mindre bitar.

 

 

 

 

 

 

2. använd borr med olika diameter så passar hålen olika insektsarter.

 

 

 

 

 

 

3. Borra många hål cirka 10 cm in i träet, men inte rakt igenom.

 

 

 

 

 

 

4. Tak är trevligt, men inte nödvändigt. Sätt upp på solig plats, dock ej rakt mot söder.

 

 

 

 

 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.