phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Andelen stampriskontrakt växer snabbt

Andelen stampriskontrakt växer snabbt

John Carlsson är skogsinspektor på Växjö verksamhetsområde. Han skrev sitt första kontrakt om skördarmätning med stampris för 3-4 år sedan. I dag använder han den för mer än hälften av föryngringsavverkningsvolymerna.

Det var när en skogsägare tyckte att det tog lång tid från att avverkningen påbörjades till slutredovisningen av ett uppdrag som John Carlsson föreslog ett stampriskontrakt.

– Det föll väl ut och nu använder jag oftast den här kontrakteringsformen. Skogsägare är nyfikna och vill gärna testa något nytt, säger John Carlsson.

Enkelt och rättvist

Det kan vara en ganska utdragen process att be­stämma sig för föryngringsavverkning och när väl det är gjort vill skogsägaren öka tempot. Då är det tilltalande att testa stampris för både utförande och snabb redovisning.

– Nästan alla är nöjda med resultatet och använder den också i fortsättningen. Jag har en skogsägare som nu använt den för tredje gången.

– Vi tror helhjärtat på den här betalningsformen och i dag köper vi in 55 procent av föryngringsav­verkningsvolymen som stampris, säger Magnus Nykvist, chef på Jönköpings verksamhetsområde.

Siffrorna är ungefär desamma för Växjö vo och både Magnus och John är överens om vad som tilltalar skogsägarna:

– Det är snabbheten, enkelheten och tydligheten i affären och vi poängterar också att mätningen är mycket tillförlitlig med dagens krönta skördardatorer.

Tre undantag

Skördarmätning med stampris är lämplig att använda i all skog med tre undantag.

– Den är inte lämplig i talldominerade bestånd, i bestånd med stor del övergrovt virke eller i lövbestånd. Övergrovt virke medför mycket extra arbete med manuell registrering och lövträd är olämpliga för krokighet, klykor och förgreningar, säger John Carlsson.

Stampriskontrakt är enkelt för att man slipper tänka på olika sortiment. Skogsägaren får betalt per stam.

John Carlsson förklarar hur det fungerar. Låt oss säga att en dubbelcertifierad granstam som innehåller en kubikmeter betalas med 580 kr. Om det finns röta längst ner och skördarföraren får kapa bort 20 procent återstår 80 procent som betalas till kubikmeterpris. De 20 procent som kapas bort betalas med 270 kr per kubikmeter efter prislistan ”Ej sågbart virke”. Det ger sam­manlagt 518 kr för den här stammen.

– Det finns inga vrak, inga övermål och inga småtraveavdrag, säger John Carlsson.

Bildtext: Skördarmätning med stampris vinner terräng. De senaste månaderna har skogsinspektorn John Carlsson och Växjö verksamhetsområde ökat den typen av kon­trakt för slutavverkning till över 50 procent.

Fördelar med stampriskontrakt

För skogsägaren innebär skördarmätning med stampris några tydliga fördelar.

  1. Effektiv redovisning och snabbare betalning.
  2. Skogsägaren får betalt för stammens volym enligt skördarens mätning.
  3. Köpformen är lätt att förstå. Diametern i brösthöjd avgör betalningen.
  4. Södra tar över risken när stocken skiljts från stubben.

För Södra är fördelarna både att kundnöjdheten ökar med snabbare redovisning och möjliggör rationell inmätning vid industrin. Dessutom ger det Södra större möjlighet att aptera flexi­belt efter ändrade behov i industrin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.