phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Kooperativ etisk kod

Kooperativ etisk kod för förtroendevalda

På föreningsstämman 2022 beslutades att en kooperativ etisk kod skulle arbetas fram. Koden ska presenteras på föreningsstämman 2024 och arbetet är nu lite drygt halvvägs. Den etiska koden beskriver hur vi förhåller oss till varandra i föreningen.

Stämmoexkursion på Toftaholm 25 maj 2022
Den etiska koden beskriver hur vi förhåller oss till varandra i föreningen.

Förtroende byggs av agerande – hur var och en av oss agerar och hur vi agerar tillsammans i Södra. En kooperativ etisk kod för förtroendevalda, det vill säga en vägledning och stöd i förtroendeuppdraget, är under framtagande.  

Med en kooperativ etisk kod vill vi 

  • Sätta gemensamma spelregler 
  • Öka tydligheten och ge ramar för uppdraget 
  • Ge vägledning i knepiga situationer 
  • Vårda och stärka varumärket  
  • Gå utöver lagar och regler 
  • Göra föreningen attraktiv 

Vi bygger tillsammans 

Tanken om en kooperativ etisk kod tog form i arbetet med en Kooperativ strategi och vid stämman 2022 gavs uppdraget att i samråd med förvaltningsrådet ta fram och fastställa en kooperativ etisk kod och genomföra en förankringsprocess.

En projektgrupp med både förtroendevalda och tjänstemän driver arbetet. Under våren 2023 bjöds alla förtroendevalda in att diskutera och bidra med input. Under hösten 2023 går projektet in fas 2 som innebär formulering av den etiska koden. Förankringsprocessen sker också under denna fas genom bland annat information i utvecklingsprogrammet för ordförande, vice ordförande och Södra Plantan och valberedningsforum. 

Arbetet ska återrapporteras till föreningsstämman 2024. 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.