phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Fokus på högstubbar och naturvärdesträd

Fokus på högstubbar och naturvärdesträd

Högstubbar

Varje år genomförs intern och extern revision av hur Södra och certifierade Södramedlemmar lever upp till kraven i skogsbruksstandarderna PEFC (PEFC/ 05-22-11) och FSC® (FSC-C014930). Vid den senaste externa revisionen som genomfördes under våren 2021 fick Södra två allvarliga avvikelser om att för få högstubbar och naturvärdesträd lämnades vid gallring och föryngringsavverkning.

Högstubbar

Södra har under senaste halvåret genomfört ett antal olika aktiviteter för att förbättra naturvården vid gallring och föryngringsavverkning.

- Vi ska ständigt sträva efter ett ännu bättre naturvårdsarbete. Vi har alla – skogsägare, entreprenörer och medarbetare – en viktig uppgift att fortsätta utveckla arbetet med naturvård vid skogliga åtgärder, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra skog.  

Kunskap om certifieringskraven

Södra genomför under vintern och våren en omfattande utbildningsinsats för samtliga entreprenörer och fältpersonal för att höja kunskapsnivån om lämnande av högstubbar och naturvärdesträd. Som certifierad skogsägare åtar du dig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med respektive skogsbruksstandard. Därför är det viktigt att du har kunskap om certifieringskraven. Ett tips är att ta till dig informationen i broschyren ”Högstubbar och naturvärdesträd”. Den och mer information om certifieringen hittar du i länken nedan.

Läs mer om certifieringen här

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.