phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Skogsägare uppmanas inventera efter stormen Otto

Skogsägare uppmanas inventera efter stormen Otto

Vindfälle och knäckta träd efter stormen Gorm strax utanför Långasjö i Småland i november 2015. Stormen Gorm

Stormen Otto drog in över Götaland under fredagen och lördagen 16–17 februari. En första bedömning tyder på mindre omfattande skador, men skogsägare uppmanas att inventera sin skog och så fort som möjligt ta kontakt med sin inspektor för att hantera eventuella skador.

Södra har under måndagen 20 februari genomfört en första bedömning av skadorna från stormen Otto, som slog till mot Götaland fredagen och lördagen 16–17 februari. Resultatet pekar på färre skador än förväntat. Värst drabbat är delar av västkusten och Skåne, men övriga rapporter pekar på mindre omfattande skador över Götaland.

– Vår första bedömning pekar på en lugnare omfattning än förväntat. Södra kommer fortsätta med översiktliga inventeringar under veckan för att skaffa en fördjupad bild av läget och vara beredda att hjälpa skogsägarna i de mer drabbade områdena, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef på Södra. 

Skogsägare uppmanas inventera efter stormen Otto
Södra uppmanar nu medlemmar att snabbt inventera sin skog för att upptäcka eventuella skador. Allra viktigast är det för skogsägare i de mest drabbade områdena i framför allt Skåne och västkusten, men uppmaningen gäller även de som misstänker enstaka vindfällen i hela Götaland. Riskerna är störs beståndskanter intill nya avverkningar och i nyligen gallrad skog. Anledningen till detta är att snabbt kunna ta hand om stormskadad skog och undvika angrepp från granbarkborre under vårens kommande svärmning.

För att underlätta i upparbetningen av stormskadad skog kommer Södra införa ett specialsortiment. Prislistan kommer publiceras inom kort.

– Som skogsägare är det viktigt att inventera sin skog och ta kontakt med sin inspektor för att hantera skadorna. Det ger oss en möjlighet att få en bredare bild av skadeläget, men att ta hand om skadad skog är också det effektivaste verktyget i skogsskyddsarbetet och kampen mot granbarkborren. Det gäller såväl större skador som enstaka vindfällen, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef på Södra. 

Tänk på säkerheten
Om du själv tar hand om din skadade skog, tänk i första hand på din säkerhet. Var särskilt uppmärksam på träd i spänn, stora tunga träd, hårda fastfällningar/fastlåsningar, hängande träddelar, rotvältor som kan slå över och brötar av träd i flera lager. I arbetet är det också viktigt att tänka på att lämna kvar naturvärdesträd för att gynna den biologiska mångfalden på fastigheten.

Tänk på att arbete med stormfällda träd är mycket svårare och farligare än vanligt avverkningsarbete. Avstå från att själv upparbeta stormfällen om du inte är både erfaren och har god kunskap och arbeta aldrig ensam. Vid större omfattning använd i första hand professionell hjälp och maskiner.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.