Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 27
Med något undantag har vi väldigt låga fångster i fällorna efter den gångna veckan. Anledningen till de låga fångsterna är att det har varit väldigt dåligt svärmningsväder med låga temperaturer och mycket vind.


Det är viktigt att du som skogsägare inventerar de mest utsatta områdena och följer utvecklingen på din fastighet.

Klicka på respektive punkt i kartan nedan för att se mer detaljer om svärmningsaktiviteten vecka för vecka.