phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Flexibelt entreprenörsavtal ska nu testas

Flexibelt entreprenörsavtal ska nu testas

Södra har under början av året sökt avverkningsentreprenörer som vill testa en ny, mer flexibel avtalsform som innebär arbete över hela Södras område. Många entreprenörer har anmält intresse och ett pilotprojekt startar under året.

Skördare föryngringsavverkar i stenig terräng.

De senaste åren har varit präglade av god efterfrågan på skogsråvara i kombination med varierande rotlager och skogsskador i olika delar av Södras verksamhetsområde. Utmaningarna med varierande drivningsförhållanden kopplade till årstiden och olika utmaningar i naturliga förutsättningar, är gemensamma för Södra och entreprenörerna och Södra vill därför testa en ny form av avtal som ett komplement till dagens entreprenörsavtal. 

- Fram till 29 februari har vi haft en intresseanmälan öppen för avverkningsentreprenörer som kan och vill verka över hela Södras verksamhetsområde utifrån var vårt behov är som störst för stunden. Avtalskonceptet innebär full och jämn sysselsättning året runt och vi är öppna för att diskutera avtal med både ackords- och timersättningsmodeller, säger Joel Persson, skogsteknisk chef på Södra.  

- Vi har sökt både slutavverknings- och gallringsentreprenörer för att utvärdera båda avverkningsformerna. 

Södra kommer tillsammans med några entreprenörer att testa entreprenörsavtal utan hemvist på ett specifikt verksamhetsområde i liten skala. 

- I ett pilotprojekt kommer vi testa konceptet vars syfte är att möta framtidens utmaningar med en ökad flexibilitet. Vi kommer utvärdera för- och nackdelar tillsammans med entreprenörerna för att sedan ta beslut om hur vi går vidare, säger Joel persson.  

- Det är viktigt att poängtera att dagens befintliga entreprenörsavtal inte berörs av att vi testar en mer flexibel avtalsform i liten skala. 

Många entreprenörer har hört av sig till Södra med ett intresse av att testa det nya konceptet. 

- Det är riktigt roligt att intresset varit så stort. Vi kommer nu påbörja arbetet med att behandla alla inkomna intresseanmälningar och påbörja kontakt och återkoppling, säger Joel Persson. 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.