phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra allt närmare fossilfrihet

Södra allt närmare fossilfrihet

Nyutbyggda massabruket i Värö från ovan. I förgrunden sodapannan med Södralogotyp samt hög skorsten, vit nertill och röd upptill. Soligt.

För ett år sedan startade ett både kort- och långsiktigt arbete, som syftar till att göra Södra ledande i utvecklingen mot en bioekonomi. Projektet heter Ett fossilfritt Södra och leds av Henrik Brodin, som är affärsutvecklare inom koncernen. – Som företag idag kan man inte överleva på marknaden om man inte jobbar med hållbarhetsfrågor, säger Henrik Brodin.

om bilden

Under hela oktober månad 2017 var bruket i Värö självförsörjande på energi för att driva hela kombinatet.

 

Under 2017 har en färdplan tagits fram, liksom en omvärlds- och konsekvensanalys. Färdplanen syftar till att visa på vad som måste göras som ger resultat på kort, medel och lång sikt. Detta för att arbeta strukturerat med såväl lågt hängande frukter och de stora utmaningarna som kräver forskning. Allt Södra gör behöver hänga ihop och gå i samma riktning.

– Konsekvensanalysen visar att det tekniskt är möjligt att bli helt fossilfri såväl i produktion som hela transport­kedjan redan idag. Däremot är det inte ekonomiskt försvarbart att ställa om allt på en gång. Omställningen behöver ske i den takt marknaden utvecklas och här har Södra en gyllene position att utveckla såväl efterfrågan som ut­bud för marknaden i och med att våra medlemmar har en fantastisk råvara, säger Henrik Brodin.

Ett exempel på framgång skedde på massabruket i Värö under hösten. Under hela oktober månad var Värö helt självförsörjande på energi för att driva hela kombinatet. Dessutom producerades det mer diesel av den tallolja man fick fram än vad det gick åt diesel för att både få in råvaran och få ut färdiga produkter.

– Med det visade Värö att det är möjligt att vara självförsörjande av energi från skogen samtidigt som man tillverkar förädlade produkter, säger han.

Henrik Brodin.

PRODUKTIONSMÅLET SNART NÅTT

Produktionsmålet är Södra nästan uppnått, efter flera års framgångsrika effektivise­ringar vid samtliga produktionsenheter. I produktion ska Södra vara fossilfritt redan 2020, medan transportsyste­met ska ställas om fram till 2030. Alla interntransporter är i dag omställda till biodiesel i stället för konventionell diesel. Vid flera av Södras egna tank­stationer erbjuds inga fossila alternativ. Södras egna skogsmaskiner tankas med bränsle från förnybar råvara.

– Risken är förstås att vi gjort oss beroende av biooljor som HVO och tallbeck, och här behöver vi hitta sätt att minska beroendet av små marknader, tillägger Brodin.

Men vilken väg ska Södra välja, i dag pratas det om en rad olika lösningar såsom biodiesel, el, vätgas, etanol, metanol och biogas?

– Det troliga är att det kommer bli en bred palett som ersätter dagens drivmedel. Södra har potential i att vara med som producent inom alla nämnda områden utan att låsa in oss till en lösning. Det gör det här målet och projektet så viktigt, vi behöver vara konsekventa såväl inom produktutveckling, logistik­utveckling och näringspolitik, svarar Brodin.

De satsningar Södra har annonserats under 2017 hänger ihop med ambitionen om att bli en fossilfri verksamhet. Metanol, som ska utvinnas från Södra Cell Mönsterås, kan idag gå in som låginblandning i bensin, i biodieseln RME eller som rent bränsle i sjöfart. Det har även potential att vara rent bränsle till traditionella förbrännings­motorer eller som ett bränsle för att förlänga räckvidden för elbilar.

– Nackdelen med metanolen är att vi får ut en begränsad volym. Stor volympotential har däremot Silva Green Fuel, men där är den tekniska mognaden låg. Därför investerar vi i en demoan­läggning tillsammans med Statkraft vid vårt tidi­gare massabruk i Tofte i Norge. Det vi får ut här är en grön råolja, sen kan vi välja om vi vill uppgra­dera den själva till drivmedel eller sälja vidare till nån som raffinerar den likt vi gör med råtalldieseln som Sunpine framställer av vår tallolja.

En avslutande sportfråga, kommer Södra greja det här?

– Vi kommer att lyckas! Och när vi lyckas är den stora vinnaren den som äger framtidens råvara, alltså den som äger skog, avslutar Henrik Brodin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.