phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Naturrestaureringsförordningen

Vad är naturrestaureringsförordningen?

Marcus Svensson, näringspolitisk chef på Södra, berättar vad naturrestaureringsförordningen är och hur den påverkar familjeskogsbruken i Sverige.

Marcus Svensson chef näringspolitiska enheten Södra
Marcus Svensson, näringspolitisk chef på Södra.

Hallå där Marcus,
Nyligen fattade EU beslut om naturrestaureringsförordningen. Vad innebär den?  

Naturrestaureringsförordningen är en av de större reformer som genomförts under mandatperioden och handlar om att säkra våra ekosystem. Målet är att 20 procent av land- och havsområdena inom EU ska restaureras. Fram till 2030 ska Natura 2000-områden prioriteras, men fler områden än så kommer att beröras.  

 

Det låter mycket?  

Ja, det är en mycket ambitiös reform, som kommer att påverka skötseln även på stora delar produktiv skogsmark. Sverige och alla andra medlemsländer måste nu ta fram särskilda nationella planer för att nå målet att senast 2050 ha återställt alla livsmiljötyper i behov av restaurering.  

 

Hur kommer skogsgården att påverkas? 

Alla kommer inte beröras, men många, och det är fortfarande oklart hur finansieringen ska ske. Hur omfattande påverkan blir bestäms också av hur Sverige väljer att redovisa statusen i våra skogar, vilka referensnivåer vi utgår ifrån och hur vi bedömer och tolkar vad en försämring innebär. Det avgörs alltså till stor del på nationell nivå. 

 

Vad är viktigast nu?  

Det är helt avgörande att regeringen och även riksdagen tar initiativ i frågorna som rör naturrestaurering. Framförallt handlar det om hur uppdragen till våra myndigheter formuleras och hur frågorna bereds. Det krävs aktiva insatser och tydlighet om det inte ska bli en reform som begränsar och försvårar för det svenska skogsbruket.   

 

Hur jobbar Södra med frågan?  

Vi har själva haft ett stort antal möten och kontakter med beslutsfattare på olika nivåer. Vi samverkar också via ett flertal branschorganisationer som använder sina kanaler in i politiken. Vi har också känt att vi har haft stöd av den svenska regeringen och den ständiga representationen i Bryssel under processen. Nu handlar det om att bevaka och inkomma med inspel när genomförandet ska ske.  

 

Hur ser du på resultatet?  

Vi hade önskat en större flexibilitet och mindre detaljstyrning, i linje med Europaparlamentets ståndpunkt. Resultatet är ändå väsentligt bättre än det ursprungliga förslaget och det viktiga i processen har varit att våra utgångspunkter ska nå fram. Men återigen, nu ligger ansvaret för hur beslutet ska tas omhand hos den svenska regeringen.  

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.