phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Full aktivitet i utvecklingen av ny föryngringsmetod

Full aktivitet i utvecklingen av ny föryngringsmetod

Minibeavern

Inom projekt BraSatt, som tar fram en ny föryngringsmetod som ska ge plantan de allra bästa förutsättningarna att växa bra, är det full aktivitet. - Just nu pågår utveckling inom flera olika områden. Vi har testat både markberedningsaggregat och planeringsverktyg i fält samtidigt som vi jobbar med en hållbar arbetsmiljö för operatören, säger projektledare Anna Wallner.

Anna Wallner
Anna Wallner, projektledare BraSatt

BraSatt är Södras satsning på morgondagens föryngringsteknik. Tillsammans med kontrakterade samarbetspartners utvecklas ett system för markberedning och plantering. Med utgångspunkt i dagens teknik ska en prototyp till planteringsmaskin tas fram till planteringssäsongen 2023 - en maskin som känner av vilken punkt på hygget som ger plantan de allra bästa förutsättningarna att växa bra.

Test av markberedningsaggregat…

En av de främsta orsakerna till att en föryngring inte lyckas är att markberedningen inte är tillräckligt bra utförd. En väl fungerande maskin för att förbereda marken inför planteringen är därför avgörande för det nya planteringskonceptet, förklarar Anna Wallner.

- I ett test i fält har vi provat hur mycket kraft som går åt för att ta oss igenom humuslagret med olika typer av spadar. Den testrigg som gav bäst resultat vidareutvecklar vi nu och jag ser med nyfikenhet fram emot resultaten från kommande grävtester, säger hon.

- Eftersom markberedningen är det mest kraftkrävande momentet i BraSatt-maskinen avgör utformningen av aggregatet vilken väg som tas för att integrera planteringsdonet. 

- Vi har goda förhoppningar om att kunna utföra en inversmarkberedning* och plantering i en och samma sekvens. Det kommer såklart kräva många timmars jobb med konstruktion, test och förbättringar, säger Anna Wallner. 

…och planeringsverktyg

I oktober testades en tidig version av själva planeringsverktyget tillsammans med styrsystemet på minibeavern, som är en 60 cm lång version av skogsmaskinen Ebeavern. Digitaliseringsgruppen på Chalmers Industriteknik har utvecklat algoritmer som skapar en föreslagen färdväg som minibeavern ska följa. 

- Att testa tidiga versioner av planeringsverktyg och styrsystem och säkerställa att de funkar ihop är mycket värdefullt. Vi jobbar mycket med integration, det vill säga att få ihop alla moduler till en helhet, långt innan varje del i sig är färdig, säger Anna Wallner.

- Vi tittar också på hur maskinen ska kunna ta beslut om var det är mest lämpligt att köra och markbereda, med andra ord ge svar på frågan: Var blir plantan BraSatt?

Hållbar arbetsmiljö

Tanken med den nya planteringsmaskinen är att den ska vara så autonom som möjligt, men konceptet bygger också på att det alltid ska finnas en operatör i maskinens närhet. Enligt Anna måste maskinen därför vara anpassad efter detta. 

- Vår ambition är alltså inte bara att skapa en planteringsteknik som ger lyckade föryngringar. Den ska även erbjuda operatören en hållbar arbetsmiljö. Därför samarbetar vi nu med experter på maskinsäkerhet och användarvänlighet, säger hon.

*Inversmarkberedning innebär att jorden vänds upp och ner och placeras på samma plats där den grävdes upp. Humus och vegetation hamnar i botten och bildar en kompost, och överst hamnar mineraljorden. Metoden ger en liten markpåverkan och är gynnsam för plantornas etablering och tillväxt. (skogskunskap.se)

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.